Publication detail

GEODETICKÁ ASTRONOMIE A KOSMICKÁ GEODEZIE I, SFÉRICKÁ ASTRONOMIE

Original Title

GEODETICKÁ ASTRONOMIE A KOSMICKÁ GEODEZIE I, SFÉRICKÁ ASTRONOMIE

Czech Title

GEODETICKÁ ASTRONOMIE A KOSMICKÁ GEODEZIE I, SFÉRICKÁ ASTRONOMIE

Language

cs

Original Abstract

Studijní opora pro studijní programy s kombinovanou formou studia.

Czech abstract

Studijní opora pro studijní programy s kombinovanou formou studia.

BibTex


@misc{BUT59592,
 author="Jan {Fixel} and Radovan {Machotka}",
 title="GEODETICKÁ ASTRONOMIE A KOSMICKÁ GEODEZIE I, SFÉRICKÁ ASTRONOMIE",
 annote="Studijní opora pro studijní programy s kombinovanou formou studia.",
 address="VUT v Brně",
 chapter="59592",
 institution="VUT v Brně",
 year="2007",
 month="december",
 pages="1--86",
 publisher="VUT v Brně",
 type="course reader"
}