Publication detail

Energetické parametry biomasy

SKÁLA, Z. OCHODEK, T.

Original Title

Energetické parametry biomasy

Czech Title

Energetické parametry biomasy

Language

cs

Original Abstract

Znalost parametrů biopaliv oblivňujících průběh trasnformačních procesů je nezbytná pro vývoj moderních zařízení. Tato publikace shrnuje dosažené výsledky řešení projektu Energetocké parametry biomasy. Jsou jimi takzvané palivové listy patnáctri vybraných druhů biopaliv. pro upřesnění a ujasnění zíáskaných hodnot jsou popsána jednotlivá experimentální zařízení a použitá metodika.

Czech abstract

Znalost parametrů biopaliv oblivňujících průběh trasnformačních procesů je nezbytná pro vývoj moderních zařízení. Tato publikace shrnuje dosažené výsledky řešení projektu Energetocké parametry biomasy. Jsou jimi takzvané palivové listy patnáctri vybraných druhů biopaliv. pro upřesnění a ujasnění zíáskaných hodnot jsou popsána jednotlivá experimentální zařízení a použitá metodika.

Documents

BibTex


@techreport{BUT58265,
 author="Zdeněk {Skála} and Tadeáš {Ochodek}",
 title="Energetické parametry biomasy",
 annote="Znalost parametrů biopaliv oblivňujících průběh trasnformačních procesů je nezbytná pro vývoj moderních zařízení. Tato publikace shrnuje dosažené výsledky řešení projektu Energetocké parametry biomasy. Jsou jimi takzvané palivové listy patnáctri vybraných druhů biopaliv. pro upřesnění a ujasnění zíáskaných hodnot jsou popsána jednotlivá experimentální zařízení a použitá metodika.",
 address="VUT Brno",
 booktitle="Energetické parametry biomasy",
 chapter="58265",
 edition="první",
 institution="VUT Brno",
 year="2007",
 month="october",
 pages="1--91",
 publisher="VUT Brno",
 type="report"
}