Publication detail

Ireverzibilní procesy v elektroizolačních materiálech pro vysoké teploty, GAČR 102/03/0621, závěrečná zpráva

Original Title

Ireverzibilní procesy v elektroizolačních materiálech pro vysoké teploty, GAČR 102/03/0621, závěrečná zpráva

Czech Title

Ireverzibilní procesy v elektroizolačních materiálech pro vysoké teploty, GAČR 102/03/0621, závěrečná zpráva

Language

cs

BibTex


@techreport{BUT57818,
  author="Pavel {Koktavý} and Josef {Šikula} and Bohumil {Koktavý} and Lubomír {Grmela} and Karel {Liedermann} and Helena {Polsterová}",
  title="Ireverzibilní procesy v elektroizolačních materiálech pro vysoké teploty, GAČR 102/03/0621, závěrečná zpráva",
  address="Grantová agentura ČR",
  chapter="57818",
  institution="Grantová agentura ČR",
  year="2006",
  month="january",
  pages="1--84",
  publisher="Grantová agentura ČR",
  type="report"
}