Publication detail

Inovace předmětu Aplikovaná počítačová technika o úlohy serverové stanice a bezdrátové komunikace - FRVŠ F1a/3365/2006

Original Title

Inovace předmětu Aplikovaná počítačová technika o úlohy serverové stanice a bezdrátové komunikace - FRVŠ F1a/3365/2006

Czech Title

Inovace předmětu Aplikovaná počítačová technika o úlohy serverové stanice a bezdrátové komunikace - FRVŠ F1a/3365/2006

Language

cs

Original Abstract

Tato závěrečná zpráva se zabývá vytvořením dvou nových úloh pro inovaci předmětu Aplikovaná počítačová technika o úlohu serverové stanice a bezdrátové komunikace.

Czech abstract

Tato závěrečná zpráva se zabývá vytvořením dvou nových úloh pro inovaci předmětu Aplikovaná počítačová technika o úlohu serverové stanice a bezdrátové komunikace.

BibTex


@techreport{BUT57802,
 author="Jaroslav {Kadlec} and Pavel {Legát}",
 title="Inovace předmětu Aplikovaná počítačová technika o úlohy serverové stanice a bezdrátové komunikace - FRVŠ F1a/3365/2006",
 annote="Tato závěrečná zpráva se zabývá vytvořením dvou nových úloh pro inovaci předmětu Aplikovaná počítačová technika o úlohu serverové stanice a bezdrátové komunikace.",
 address="FRVŠ",
 chapter="57802",
 edition="Závěrečná zpráva projektu FRVŠ",
 institution="FRVŠ",
 year="2006",
 month="december",
 pages="0",
 publisher="FRVŠ",
 type="report"
}