Publication detail

Výuková sada pro mikroprocesory s jádrem Intel 8051 - FRVŠ G1/3351/2006

KADLEC, J.

Original Title

Výuková sada pro mikroprocesory s jádrem Intel 8051 - FRVŠ G1/3351/2006

Czech Title

Výuková sada pro mikroprocesory s jádrem Intel 8051 - FRVŠ G1/3351/2006

Language

cs

Original Abstract

Tato výzkumná zpráva se zabývá návrhem a realizací výukové sady pro studenty. Cílem bylo navrhnou ideální výukový prostředek pro výuku mikroprocesorově orientovaných předmětů.

Czech abstract

Tato výzkumná zpráva se zabývá návrhem a realizací výukové sady pro studenty. Cílem bylo navrhnou ideální výukový prostředek pro výuku mikroprocesorově orientovaných předmětů.

Documents

BibTex


@techreport{BUT57801,
 author="Jaroslav {Kadlec}",
 title="Výuková sada pro mikroprocesory s jádrem Intel 8051 - FRVŠ G1/3351/2006",
 annote="Tato výzkumná zpráva se zabývá návrhem a realizací výukové sady pro studenty. Cílem bylo navrhnou ideální výukový prostředek pro výuku mikroprocesorově orientovaných předmětů.",
 address="FRVŠ",
 chapter="57801",
 edition="Výzkumná zpráva FRVŠ",
 institution="FRVŠ",
 year="2006",
 month="december",
 pages="0",
 publisher="FRVŠ",
 type="report"
}