Publication detail

Final report for the solution of the project AV ČR No. 1ET301710510 "Universal architecture for providing interactive information services in terrestrial digital television"

NOVOTNÝ, V. VRBA, V. SÝKORA, M.

Original Title

Závěrečná zpráva k řešení projektu AV ČR č. 1ET301710510 "Univerzální architektura pro poskytování interaktivních informačních služeb teresteriální digitální televize"

Czech Title

Závěrečná zpráva k řešení projektu AV ČR č. 1ET301710510 "Univerzální architektura pro poskytování interaktivních informačních služeb teresteriální digitální televize"

English Title

Final report for the solution of the project AV ČR No. 1ET301710510 "Universal architecture for providing interactive information services in terrestrial digital television"

Type

report

Language

cs

Original Abstract

závěrečná zpráva

Czech abstract

závěrečná zpráva

English abstract

final report

Keywords

DVB-T MHP

Released

26.12.2007

Location

FEKT VUT v Brně

Pages from

1

Pages to

9

Pages count

9

BibTex


@techreport{BUT57787,
  author="Vít {Novotný} and Vít {Vrba} and Martin {Sýkora}",
  title="Závěrečná zpráva k řešení projektu AV ČR č. 1ET301710510 "Univerzální architektura pro poskytování interaktivních informačních služeb teresteriální digitální televize"",
  annote="závěrečná zpráva",
  chapter="57787",
  edition="VUT",
  year="2007",
  month="december",
  pages="1--9",
  type="report"
}