Publication detail

Restrukturalizace a inovace povinného předmětu Analogové elektronické obvody. Závěrečná zpráva č. 418/2007 FRVŠ.

Original Title

Restrukturalizace a inovace povinného předmětu Analogové elektronické obvody. Závěrečná zpráva č. 418/2007 FRVŠ.

Czech Title

Restrukturalizace a inovace povinného předmětu Analogové elektronické obvody. Závěrečná zpráva č. 418/2007 FRVŠ.

Language

cs

Original Abstract

Cílem řešeného projektu bylo restrukturalizovat a inovovat dílčí formy výuky povinného předmětu Analogové elektronické obvody (AEO) do podoby, která by odpovídala současným vysokým nárokům na kvalitu výukového procesu.

Czech abstract

Cílem řešeného projektu bylo restrukturalizovat a inovovat dílčí formy výuky povinného předmětu Analogové elektronické obvody (AEO) do podoby, která by odpovídala současným vysokým nárokům na kvalitu výukového procesu.

BibTex


@techreport{BUT57760,
 author="Lubomír {Brančík}",
 title="Restrukturalizace a inovace povinného předmětu Analogové elektronické obvody. Závěrečná zpráva č. 418/2007 FRVŠ.",
 annote="Cílem řešeného projektu bylo restrukturalizovat a inovovat dílčí formy výuky povinného předmětu Analogové elektronické obvody (AEO) do podoby, která by odpovídala současným vysokým nárokům na kvalitu výukového procesu.",
 address="VUT v Brně",
 chapter="57760",
 institution="VUT v Brně",
 year="2007",
 month="december",
 pages="1--9",
 publisher="VUT v Brně",
 type="report"
}