Publication detail

Inovace laboratorních cvičení předmětu optoelektronika.

BIOLKOVÁ, V. KVÍČALA, R.

Original Title

Inovace laboratorních cvičení předmětu optoelektronika.

Czech Title

Inovace laboratorních cvičení předmětu optoelektronika.

Language

cs

Original Abstract

Projekt se zabývá inovací a zkvalitněním laboratorní výuky předmětu Optoelektronika a jejímu přizpůsobení změnám, které nastaly ve struktuře výuky na oboru Elektronika a sdělovací technika zavedením bakalářského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika na FEKT VUT v Brně. Cílem projektu je vybudování nové laboratorní úlohy zabývající se polarizačními závislostmi optických vláken a inovování dvou laboratorních úloh zabývajícími se odrazivými vlastnostmi povrchů a měřením citlivosti, linearity a dynamiky optických přijímačů. Inovovaná laboratorní výuka umožní studentům nabytí praktických znalostí a dovedností tak, aby odpovídaly tempu inovací optoelektronických prvků a systémů v technické praxi.

Czech abstract

Projekt se zabývá inovací a zkvalitněním laboratorní výuky předmětu Optoelektronika a jejímu přizpůsobení změnám, které nastaly ve struktuře výuky na oboru Elektronika a sdělovací technika zavedením bakalářského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika na FEKT VUT v Brně. Cílem projektu je vybudování nové laboratorní úlohy zabývající se polarizačními závislostmi optických vláken a inovování dvou laboratorních úloh zabývajícími se odrazivými vlastnostmi povrchů a měřením citlivosti, linearity a dynamiky optických přijímačů. Inovovaná laboratorní výuka umožní studentům nabytí praktických znalostí a dovedností tak, aby odpovídaly tempu inovací optoelektronických prvků a systémů v technické praxi.

Documents

BibTex


@techreport{BUT57671,
 author="Viera {Biolková} and Radek {Kvíčala}",
 title="Inovace laboratorních cvičení předmětu optoelektronika.",
 annote="Projekt se zabývá inovací a zkvalitněním laboratorní výuky předmětu Optoelektronika a jejímu přizpůsobení změnám, které nastaly ve struktuře výuky na oboru Elektronika a sdělovací technika zavedením bakalářského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika na FEKT VUT v Brně. Cílem projektu je vybudování nové laboratorní úlohy zabývající se polarizačními závislostmi optických vláken a inovování dvou laboratorních úloh zabývajícími se odrazivými vlastnostmi povrchů a měřením citlivosti, linearity a dynamiky optických přijímačů. Inovovaná laboratorní výuka umožní studentům nabytí praktických znalostí a dovedností tak, aby odpovídaly tempu inovací optoelektronických prvků a systémů v technické praxi.",
 address="UREL FEKT VUT v Brně",
 booktitle="Závěrečná zpráva o řešení projektu FRVŠ č. 2761/2006 Inovace laboratorních cvičení předmětu Optoelektronika",
 chapter="57671",
 institution="UREL FEKT VUT v Brně",
 year="2007",
 month="january",
 pages="1",
 publisher="UREL FEKT VUT v Brně",
 type="report"
}