Publication detail

Visuté střechy 2.

Original Title

Visuté střechy 2.

Czech Title

Visuté střechy 2.

Language

cs

Original Abstract

Návrh inovativní visuté střechy. Teoretický a skutečný model.

Czech abstract

Návrh inovativní visuté střechy. Teoretický a skutečný model.

BibTex


@techreport{BUT57666,
 author="Jiří {Stráský} and Pavel {Kaláb}",
 title="Visuté střechy 2.",
 annote="Návrh inovativní visuté střechy. Teoretický a skutečný model.",
 address="VUT FAST",
 booktitle="Etapová zpráva projektu FI-IM/185 Nové úsporné konstrukce z vysokopevnostního betonu. Etapa 7, Etapa 8, Brno, 2006.",
 chapter="57666",
 edition="2006",
 institution="VUT FAST",
 year="2006",
 month="december",
 pages="1--103",
 publisher="VUT FAST",
 type="report"
}