Publication detail

Mikro-a nanostruktury realizované v mikroelektronických technologiiích

Original Title

Mikro-a nanostruktury realizované v mikroelektronických technologiiích

Czech Title

Mikro-a nanostruktury realizované v mikroelektronických technologiiích

Language

cs

Original Abstract

Nelitografické vytváření nanostruktur pomocí anodizované masky s hexagonálně uspořádanými póry. Vytvářeny jsou nanosloupky nebo nanotrubičky elektrochemickou metodou.

Czech abstract

Nelitografické vytváření nanostruktur pomocí anodizované masky s hexagonálně uspořádanými póry. Vytvářeny jsou nanosloupky nebo nanotrubičky elektrochemickou metodou.

BibTex


@techreport{BUT57534,
  author="Jaromír {Hubálek}",
  title="Mikro-a nanostruktury realizované v mikroelektronických technologiiích",
  annote="Nelitografické vytváření nanostruktur pomocí anodizované masky s hexagonálně uspořádanými póry. Vytvářeny jsou nanosloupky nebo nanotrubičky elektrochemickou metodou.",
  booktitle="Výzkumná zpráva projektu GAČR GA102/04/P162 Mikro-a nanostruktury realizované v mikroelektronických technologiiích",
  chapter="57534",
  year="2005",
  month="december",
  pages="1",
  type="report"
}