Publication detail

Impedimetrické chemické mikrosenzory s nanomechanizovaným povrchem elektrod

Original Title

Impedimetrické chemické mikrosenzory s nanomechanizovaným povrchem elektrod

Czech Title

Impedimetrické chemické mikrosenzory s nanomechanizovaným povrchem elektrod

Language

cs

Original Abstract

Modifikace povrchu elektrod elektrochemických senzorů nanostrukturami a jejich vliv na citlivost senzorů. Hledání měřících metod a vývoj přístrojů pro elektrochemická měření.

Czech abstract

Modifikace povrchu elektrod elektrochemických senzorů nanostrukturami a jejich vliv na citlivost senzorů. Hledání měřících metod a vývoj přístrojů pro elektrochemická měření.

BibTex


@techreport{BUT57528,
 author="Jaromír {Hubálek} and Lukáš {Fujcik} and Martin {Adámek} and Radek {Kuchta}",
 title="Impedimetrické chemické mikrosenzory s nanomechanizovaným povrchem elektrod",
 annote="Modifikace povrchu elektrod elektrochemických senzorů nanostrukturami a jejich vliv na citlivost senzorů. Hledání měřících metod a vývoj přístrojů pro elektrochemická měření.",
 address="Grantová agentura akademie věd",
 booktitle="Výzkumná zpráva projektu GAAV 1QS201710508 Impedimetrické chemické mikrosenzory s nanomechanizovaným povrchem elektrod",
 chapter="57528",
 institution="Grantová agentura akademie věd",
 year="2006",
 month="december",
 pages="1",
 publisher="Grantová agentura akademie věd",
 type="report"
}