Publication detail

Mikro-a nanostruktury realizované v mikroelektronických technologiiích

Original Title

Mikro-a nanostruktury realizované v mikroelektronických technologiiích

Czech Title

Mikro-a nanostruktury realizované v mikroelektronických technologiiích

Language

cs

Original Abstract

Nelitografické vytváření nanostruktur pomocí anodizované masky s hexagonálně uspořádanými póry. Vytvářeny jsou nanosloupky nebo nanotrubičky elektrochemickou metodou.

Czech abstract

Nelitografické vytváření nanostruktur pomocí anodizované masky s hexagonálně uspořádanými póry. Vytvářeny jsou nanosloupky nebo nanotrubičky elektrochemickou metodou.

BibTex


@techreport{BUT57526,
 author="Jaromír {Hubálek}",
 title="Mikro-a nanostruktury realizované v mikroelektronických technologiiích",
 annote="Nelitografické vytváření nanostruktur pomocí anodizované masky s hexagonálně uspořádanými póry. Vytvářeny jsou nanosloupky nebo nanotrubičky elektrochemickou metodou.",
 address="Grantová agentura České republiky",
 booktitle="Výzkumná zpráva projektu GAČR GA102/04/P162 Mikro-a nanostruktury realizované v mikroelektronických technologiiích",
 chapter="57526",
 institution="Grantová agentura České republiky",
 year="2006",
 month="december",
 pages="1",
 publisher="Grantová agentura České republiky",
 type="report"
}