Publication detail

Počítačové modelování a syntéza číslicových a smíšených analogově-číslicových systémů

Original Title

Počítačové modelování a syntéza číslicových a smíšených analogově-číslicových systémů

Czech Title

Počítačové modelování a syntéza číslicových a smíšených analogově-číslicových systémů

Language

cs

Original Abstract

Ve zprávě jsou shrnuty výsledky řešení grantového projektu. Byly zpracovány teoretické podklady pro modelování optických spojů a sestaven fyzický model spoje s testovacím zařízením dovolujícím dlouhodobé testování chybovosti spoje.

Czech abstract

Ve zprávě jsou shrnuty výsledky řešení grantového projektu. Byly zpracovány teoretické podklady pro modelování optických spojů a sestaven fyzický model spoje s testovacím zařízením dovolujícím dlouhodobé testování chybovosti spoje.

BibTex


@techreport{BUT57474,
 author="Jaromír {Kolouch} and Zdeněk {Kolka} and Otakar {Wilfert} and Viera {Biolková}",
 title="Počítačové modelování a syntéza číslicových a smíšených analogově-číslicových systémů",
 annote="Ve zprávě jsou shrnuty výsledky řešení grantového projektu. Byly zpracovány teoretické podklady pro modelování optických spojů a sestaven fyzický model spoje s testovacím zařízením dovolujícím dlouhodobé testování chybovosti spoje.",
 address="GAČR",
 chapter="57474",
 institution="GAČR",
 year="2006",
 month="december",
 pages="1",
 publisher="GAČR",
 type="report"
}