Publication detail

Inovace předmětu Vybrané problémy mobilních komunikací.

Hanus, S. a kolektiv

Original Title

Inovace předmětu Vybrané problémy mobilních komunikací.

Czech Title

Inovace předmětu Vybrané problémy mobilních komunikací.

Language

cs

Original Abstract

Cílem projektu je zpracovat nejnovější poznatky z oblasti mobilních komunikací a ve formě přednášek doplněných počítačovými ukázkami a simulacemi je předat studentům předmětu Vybrané problémy mobilních komunikací, který je přednášen v doktorském studijním programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika na Ústavu radioelektroniky FEKT VUT v Brně ve studijním oboru Elektronika a sdělovací technika.

Czech abstract

Cílem projektu je zpracovat nejnovější poznatky z oblasti mobilních komunikací a ve formě přednášek doplněných počítačovými ukázkami a simulacemi je předat studentům předmětu Vybrané problémy mobilních komunikací, který je přednášen v doktorském studijním programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika na Ústavu radioelektroniky FEKT VUT v Brně ve studijním oboru Elektronika a sdělovací technika.

Documents

BibTex


@techreport{BUT57288,
  author="Stanislav {Hanus} and Tomáš {Frýza} and Zdeněk {Mikéska}",
  title="Inovace předmětu Vybrané problémy mobilních komunikací.",
  annote="Cílem projektu je zpracovat nejnovější poznatky z oblasti mobilních komunikací a ve formě přednášek doplněných počítačovými ukázkami a simulacemi je předat studentům předmětu Vybrané problémy mobilních komunikací, který je přednášen v doktorském studijním programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika na Ústavu radioelektroniky FEKT VUT v Brně ve studijním oboru Elektronika a sdělovací technika. 

",
  chapter="57288",
  year="2005",
  month="december",
  pages="1",
  type="report"
}