Publication detail

Obvody v proudovém a smíšeném módu pro zpracování analogových signálů

Original Title

Obvody v proudovém a smíšeném módu pro zpracování analogových signálů

Czech Title

Obvody v proudovém a smíšeném módu pro zpracování analogových signálů

Language

cs

BibTex


@techreport{BUT57275,
  author="Dalibor {Biolek} and Josef {Dobeš} and Viera {Biolková}",
  title="Obvody v proudovém a smíšeném módu pro zpracování analogových signálů",
  chapter="57275",
  year="2005",
  month="december",
  pages="1",
  type="report"
}