Publication detail

Sledování výseku konstrukce modelujícího působení podporové oblasti spřažené konstrukce - podetapa 2c

Original Title

Sledování výseku konstrukce modelujícího působení podporové oblasti spřažené konstrukce - podetapa 2c

Czech Title

Sledování výseku konstrukce modelujícího působení podporové oblasti spřažené konstrukce - podetapa 2c

Language

cs

Original Abstract

Sledování výseku konstrukce modelujícího působení podporové oblalsti spřaažené konstrukce. Určení mezní únosnosti.Výpočtové modely zatěžovací zkoušky v programu ATENA.

Czech abstract

Sledování výseku konstrukce modelujícího působení podporové oblalsti spřaažené konstrukce. Určení mezní únosnosti.Výpočtové modely zatěžovací zkoušky v programu ATENA.

BibTex


@techreport{BUT57051,
 author="Jiří {Stráský} and Petr {Novotný}",
 title="Sledování výseku konstrukce modelujícího působení podporové oblasti spřažené konstrukce - podetapa 2c",
 annote="Sledování výseku konstrukce modelujícího působení podporové oblalsti spřaažené konstrukce. Určení mezní únosnosti.Výpočtové modely zatěžovací zkoušky v programu ATENA.

",
 address="VUT FAST Brno",
 booktitle="Ekologické a estetické spřažené mostní konstrukce",
 chapter="57051",
 institution="VUT FAST Brno",
 journal="Ekologické a estetické spřažené mostní konstrukce",
 year="2003",
 month="december",
 pages="2-65",
 publisher="VUT FAST Brno",
 type="report"
}