Publication detail

Návrh senzorů - dílčí výzkumná zpráva projektu INTIM 2001

Original Title

Návrh senzorů - dílčí výzkumná zpráva projektu INTIM 2001

Czech Title

Návrh senzorů - dílčí výzkumná zpráva projektu INTIM 2001

Language

cs

BibTex


@techreport{BUT56460,
  author="Martin {Adámek} and Edita {Hejátková} and Viktor {Vala} and Tomáš {Holubec} and Pavel {Vidlák}",
  title="Návrh senzorů - dílčí výzkumná zpráva projektu INTIM 2001",
  chapter="56460",
  year="2001",
  month="december",
  type="report"
}