Publication detail

Informatizace výukového centra biomedicínského inženýrství

JAN, J. a kol.

Original Title

Informatizace výukového centra biomedicínského inženýrství

Czech Title

Informatizace výukového centra biomedicínského inženýrství

Language

cs

Original Abstract

Projekt byl zaměřen na informačně technologickou podporu výuky biomedicínského inženýrství v inženýrském a doktorském studiu. Kromě vybavení rychlou lokální sítí byl pořízen profesionální nemocniční informační systém a vybavena laboratoř pro oblast diagnostické techniky pokročilým prostředím virtuálních měřicích systémů.

Czech abstract

Projekt byl zaměřen na informačně technologickou podporu výuky biomedicínského inženýrství v inženýrském a doktorském studiu. Kromě vybavení rychlou lokální sítí byl pořízen profesionální nemocniční informační systém a vybavena laboratoř pro oblast diagnostické techniky pokročilým prostředím virtuálních měřicích systémů.

Documents

BibTex


@techreport{BUT56454,
 author="Jiří {Jan}",
 title="Informatizace výukového centra biomedicínského inženýrství",
 annote="Projekt byl zaměřen na informačně technologickou podporu výuky biomedicínského inženýrství v inženýrském a doktorském studiu. Kromě vybavení rychlou lokální sítí byl pořízen profesionální nemocniční informační systém a vybavena laboratoř pro oblast diagnostické techniky pokročilým prostředím virtuálních měřicích systémů.",
 address="MŠMT ČR",
 chapter="56454",
 edition="verze 1",
 institution="MŠMT ČR",
 year="2001",
 month="december",
 publisher="MŠMT ČR",
 type="report"
}