Publication detail

Informatization of educational center of biomedical engineering

JAN, J. a kol.

Original Title

Informatizace výukového centra biomedicínského inženýrství

Czech Title

Informatizace výukového centra biomedicínského inženýrství

English Title

Informatization of educational center of biomedical engineering

Type

report

Language

cs

Original Abstract

Projekt byl zaměřen na informačně technologickou podporu výuky biomedicínského inženýrství v inženýrském a doktorském studiu. Kromě vybavení rychlou lokální sítí byl pořízen profesionální nemocniční informační systém a vybavena laboratoř pro oblast diagnostické techniky pokročilým prostředím virtuálních měřicích systémů.

Czech abstract

Projekt byl zaměřen na informačně technologickou podporu výuky biomedicínského inženýrství v inženýrském a doktorském studiu. Kromě vybavení rychlou lokální sítí byl pořízen profesionální nemocniční informační systém a vybavena laboratoř pro oblast diagnostické techniky pokročilým prostředím virtuálních měřicích systémů.

English abstract

The project has been aimed at the computerized support of teaching process of biomedical engineering for MSc and PhD degrees. Besides providing the fast local computer network, a professional hospital information system has been implemented and a lab for the area of diagnostic technology has been equipped with sophisticated system of virtual measuring environment.

Keywords

medical information system, hospital information system, medical image processing, medical electronics

Released

31.12.2001

Publisher

MŠMT ČR

Location

Brno

Pages count

8

BibTex


@techreport{BUT56454,
 author="Jiří {Jan}",
 title="Informatizace výukového centra biomedicínského inženýrství",
 annote="Projekt byl zaměřen na informačně technologickou podporu výuky biomedicínského inženýrství v inženýrském a doktorském studiu. Kromě vybavení rychlou lokální sítí byl pořízen profesionální nemocniční informační systém a vybavena laboratoř pro oblast diagnostické techniky pokročilým prostředím virtuálních měřicích systémů.",
 address="MŠMT ČR",
 chapter="56454",
 edition="verze 1",
 institution="MŠMT ČR",
 year="2001",
 month="december",
 publisher="MŠMT ČR",
 type="report"
}