Publication detail

Informatizace výukového centra biomedicínského inženýrství

Original Title

Informatizace výukového centra biomedicínského inženýrství

Czech Title

Informatizace výukového centra biomedicínského inženýrství

Language

cs

Original Abstract

Projekt byl zaměřen na informačně technologickou podporu výuky biomedicínského inženýrství v inženýrském a doktorském studiu. Kromě vybavení rychlou lokální sítí byl pořízen profesionální nemocniční informační systém a vybavena laboratoř pro oblast diagnostické techniky pokročilým prostředím virtuálních měřicích systémů.

Czech abstract

Projekt byl zaměřen na informačně technologickou podporu výuky biomedicínského inženýrství v inženýrském a doktorském studiu. Kromě vybavení rychlou lokální sítí byl pořízen profesionální nemocniční informační systém a vybavena laboratoř pro oblast diagnostické techniky pokročilým prostředím virtuálních měřicích systémů.

BibTex


@techreport{BUT56454,
 author="Jiří {Jan}",
 title="Informatizace výukového centra biomedicínského inženýrství",
 annote="Projekt byl zaměřen na informačně technologickou podporu výuky biomedicínského inženýrství v inženýrském a doktorském studiu. Kromě vybavení rychlou lokální sítí byl pořízen profesionální nemocniční informační systém a vybavena laboratoř pro oblast diagnostické techniky pokročilým prostředím virtuálních měřicích systémů.",
 address="MŠMT ČR",
 chapter="56454",
 edition="verze 1",
 institution="MŠMT ČR",
 year="2001",
 month="december",
 publisher="MŠMT ČR",
 type="report"
}