Publication detail

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ MOSTŮ S RESPEKTOVÁNÍM POSTUPU VÝSTAVBY

Original Title

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ MOSTŮ S RESPEKTOVÁNÍM POSTUPU VÝSTAVBY

Czech Title

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ MOSTŮ S RESPEKTOVÁNÍM POSTUPU VÝSTAVBY

Language

cs

Original Abstract

Moderní mostní konstrukce jsou navrhovány v kombinaci monolitického a nebo prefabrikovaného betonu, z oceli, z předpjatých kabelů a závěsů. Při návrhu takovýchto systému se využívají charakteristiky jednotlivých materiálů. U oceli zvláště vysoké tahové únosnosti, přesnosti výroby a rychlosti montáže, u prefabrikovaného betonu vysoké kvality a jednoduché montáže, u monolitického betonu zvláště spojitosti a monolitičnosti.

Czech abstract

Moderní mostní konstrukce jsou navrhovány v kombinaci monolitického a nebo prefabrikovaného betonu, z oceli, z předpjatých kabelů a závěsů. Při návrhu takovýchto systému se využívají charakteristiky jednotlivých materiálů. U oceli zvláště vysoké tahové únosnosti, přesnosti výroby a rychlosti montáže, u prefabrikovaného betonu vysoké kvality a jednoduché montáže, u monolitického betonu zvláště spojitosti a monolitičnosti.

BibTex


@inbook{BUT55851,
 author="Jiří {Stráský} and Miloš {Zich}",
 title="NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ MOSTŮ S RESPEKTOVÁNÍM POSTUPU VÝSTAVBY",
 annote="Moderní mostní konstrukce jsou navrhovány v kombinaci monolitického a nebo prefabrikovaného betonu, z oceli, z předpjatých kabelů a závěsů. Při návrhu takovýchto systému se využívají charakteristiky jednotlivých materiálů. U oceli zvláště vysoké tahové únosnosti, přesnosti výroby a rychlosti montáže, u prefabrikovaného betonu vysoké kvality a jednoduché montáže, u monolitického betonu zvláště spojitosti a monolitičnosti.",
 address="Nakladatelství ČVUT",
 booktitle="Technické listy 2005, Díl 1: Soubor úvodních technických listů",
 chapter="55851",
 edition="CIDEAS",
 institution="Nakladatelství ČVUT",
 year="2006",
 month="april",
 pages="1--2",
 publisher="Nakladatelství ČVUT",
 type="book chapter"
}