Publication detail

Evoluční návrh hardware

Original Title

Evoluční návrh hardware

Czech Title

Evoluční návrh hardware

Language

cs

Original Abstract

Kapitola shrnuje problematiku evolučního návrhu hardware, kdy je cílem pomocí evolučního algoritmu navrhnout nové výhodné implementace číslicových obvodů, analogových obvodů, antén a dalších zařízení. Na případových studiích zejména z oblasti návrhu číslicových obvodů jsou demonstrovány výhody a limity evolučního návrhu. Pozornost je rovněž věnována teoretické analýze evolučně navržených výpočetních systémů a důsledkům pro tzv. problém implementace. Dále je nastíněno, jakým způsobem by bylo vhodné interpretovat patentové právo, aby bylo užitečné i z pohledu automatického generování patentovatelných vynálezů.

Czech abstract

Kapitola shrnuje problematiku evolučního návrhu hardware, kdy je cílem pomocí evolučního algoritmu navrhnout nové výhodné implementace číslicových obvodů, analogových obvodů, antén a dalších zařízení. Na případových studiích zejména z oblasti návrhu číslicových obvodů jsou demonstrovány výhody a limity evolučního návrhu. Pozornost je rovněž věnována teoretické analýze evolučně navržených výpočetních systémů a důsledkům pro tzv. problém implementace. Dále je nastíněno, jakým způsobem by bylo vhodné interpretovat patentové právo, aby bylo užitečné i z pohledu automatického generování patentovatelných vynálezů.

Documents

BibTex


@inbook{BUT55176,
 author="Lukáš {Sekanina}",
 title="Evoluční návrh hardware",
 annote="Kapitola shrnuje problematiku evolučního návrhu hardware, kdy je cílem pomocí
evolučního algoritmu navrhnout nové výhodné implementace číslicových obvodů,
analogových obvodů, antén a dalších zařízení. Na případových studiích zejména
z oblasti návrhu číslicových obvodů jsou demonstrovány výhody a limity evolučního
návrhu. Pozornost je rovněž věnována teoretické analýze evolučně navržených
výpočetních systémů a důsledkům pro tzv. problém implementace. Dále je nastíněno,
jakým způsobem by bylo vhodné interpretovat patentové právo, aby bylo užitečné
i z pohledu automatického generování patentovatelných vynálezů.",
 address="Vydavateľstvo STU",
 booktitle="Umelá inteligencia a kognitívna veda II",
 chapter="55176",
 edition="Edícia výskumných textov FIIT STU",
 howpublished="print",
 institution="Vydavateľstvo STU",
 year="2010",
 month="june",
 pages="437--465",
 publisher="Vydavateľstvo STU",
 type="book chapter"
}