Publication detail

Vlastní tvary rychlosti kapaliny v mezikruhové mezeře

Original Title

Vlastní tvary rychlosti kapaliny v mezikruhové mezeře

Czech Title

Vlastní tvary rychlosti kapaliny v mezikruhové mezeře

Language

cs

Original Abstract

V práci jsou odvozeny vlastní tvary rychlosti a tlaku pro kruhové mezikruží. Je uvažována reálná nestlačitelná kapalina. Řešení je provedeno metodou Laplaceovy transformace podle času. Dva základní vlastní tvary rychlosti v meridiální rovině jsou znázorněny na obrázcích 2.1, 2.2.

Czech abstract

V práci jsou odvozeny vlastní tvary rychlosti a tlaku pro kruhové mezikruží. Je uvažována reálná nestlačitelná kapalina. Řešení je provedeno metodou Laplaceovy transformace podle času. Dva základní vlastní tvary rychlosti v meridiální rovině jsou znázorněny na obrázcích 2.1, 2.2.

BibTex


@inproceedings{BUT5202,
 author="František {Pochylý}",
 title="Vlastní tvary rychlosti kapaliny v mezikruhové mezeře",
 annote="V práci jsou odvozeny vlastní tvary rychlosti a tlaku pro kruhové mezikruží. Je uvažována reálná nestlačitelná kapalina. Řešení je provedeno metodou Laplaceovy transformace podle času. Dva základní vlastní tvary rychlosti v meridiální rovině jsou znázorněny na obrázcích 2.1, 2.2.",
 address="Ústav termomechaniky AVČR Praha",
 booktitle="PROCEEDINGS INTERACTION AND FEEDBACKS 2002",
 chapter="5202",
 institution="Ústav termomechaniky AVČR Praha",
 year="2002",
 month="november",
 pages="127",
 publisher="Ústav termomechaniky AVČR Praha",
 type="conference paper"
}