Publication detail

Využití laserem indukované ablační spektroskopie pro detekci kovů

Original Title

Využití laserem indukované ablační spektroskopie pro detekci kovů

Czech Title

Využití laserem indukované ablační spektroskopie pro detekci kovů

Language

cs

Original Abstract

V řadě biologických experimentů chybí informace o prostorové distribuci prvků, především kovů, které by mohly dále sloužit pro lepší pochopení biochemických mechanismu jejich distribuce a transportu. Laserem indukovaná ablační spektroskopie (LIBS) patří mezi techniky využitelné pro stanovení prostorové distribuce kovů v různých typech vzorků. Vzhledem k potenciálu této techniky analyzovat pevné, kapalné a plynné vzorky (včetně aerosolů), které mohou nebo nemusí být vodivý, je LIBS používán jak pro kvalitativní, tak kvantitativní účely v mnoha oblastech. V některých aplikacích je využíváno unikátních vlastností této techniky, jako je schopnost mikroanalýzy, možnosti analyzovat vzorek na větší vzdálenost a in situ a kvazi-non-destruktivní povaha analýzy. V předkládaném příspěvku je popsán základní princip techniky a její aplikace pro analýzu půd a rostlinných pletiv.

Czech abstract

V řadě biologických experimentů chybí informace o prostorové distribuci prvků, především kovů, které by mohly dále sloužit pro lepší pochopení biochemických mechanismu jejich distribuce a transportu. Laserem indukovaná ablační spektroskopie (LIBS) patří mezi techniky využitelné pro stanovení prostorové distribuce kovů v různých typech vzorků. Vzhledem k potenciálu této techniky analyzovat pevné, kapalné a plynné vzorky (včetně aerosolů), které mohou nebo nemusí být vodivý, je LIBS používán jak pro kvalitativní, tak kvantitativní účely v mnoha oblastech. V některých aplikacích je využíváno unikátních vlastností této techniky, jako je schopnost mikroanalýzy, možnosti analyzovat vzorek na větší vzdálenost a in situ a kvazi-non-destruktivní povaha analýzy. V předkládaném příspěvku je popsán základní princip techniky a její aplikace pro analýzu půd a rostlinných pletiv.

BibTex


@article{BUT50864,
  author="Jozef {Kaiser}",
  title="Využití laserem indukované ablační spektroskopie pro detekci kovů",
  annote="V řadě biologických experimentů chybí informace o prostorové distribuci prvků, především kovů, které by mohly dále sloužit pro lepší pochopení biochemických mechanismu jejich distribuce a transportu. Laserem indukovaná ablační spektroskopie (LIBS) patří mezi techniky využitelné pro stanovení prostorové distribuce kovů v různých typech vzorků. Vzhledem k potenciálu této techniky analyzovat pevné, kapalné a plynné vzorky (včetně aerosolů), které mohou nebo nemusí být vodivý, je LIBS používán jak pro kvalitativní, tak kvantitativní účely v mnoha oblastech. V některých aplikacích je využíváno unikátních vlastností této techniky, jako je schopnost mikroanalýzy, možnosti analyzovat vzorek na větší vzdálenost a in situ a kvazi-non-destruktivní povaha analýzy. V předkládaném příspěvku je popsán základní princip techniky a její aplikace pro analýzu půd a rostlinných pletiv.",
  chapter="50864",
  number="11",
  volume="126",
  year="2010",
  month="november",
  pages="402--403",
  type="journal article - other"
}