Publication detail

Modely vývoje trhlin při mechanickém zatěžování pevných látek

Original Title

Modely vývoje trhlin při mechanickém zatěžování pevných látek

Czech Title

Modely vývoje trhlin při mechanickém zatěžování pevných látek

Language

cs

Original Abstract

Tvorba trhlin v mechanicky zatěžovaných nevodivých látkách je doprovázena vznikem elektromagnetického pole. Na základě dipólového modelu trhliny byly navrženy čtyři základní průběhy jejího růstu. Pro případ použití kapacitního snímače byla odvozena diferenciální rovnice popisující transformaci primárních parametrů trhliny na měřený elektrický signál a řešena pro každý ze čtyř případů. Teoreticky odvozené průběhy byly porovnány s experimentálně získanými a odtud byly určeny některé primární parametry trhlin.

Czech abstract

Tvorba trhlin v mechanicky zatěžovaných nevodivých látkách je doprovázena vznikem elektromagnetického pole. Na základě dipólového modelu trhliny byly navrženy čtyři základní průběhy jejího růstu. Pro případ použití kapacitního snímače byla odvozena diferenciální rovnice popisující transformaci primárních parametrů trhliny na měřený elektrický signál a řešena pro každý ze čtyř případů. Teoreticky odvozené průběhy byly porovnány s experimentálně získanými a odtud byly určeny některé primární parametry trhlin.

BibTex


@article{BUT50785,
 author="Pavel {Koktavý} and Bohumil {Koktavý}",
 title="Modely vývoje trhlin při mechanickém zatěžování pevných látek",
 annote="Tvorba trhlin v mechanicky zatěžovaných nevodivých látkách je doprovázena vznikem elektromagnetického pole. Na základě dipólového modelu trhliny byly navrženy čtyři základní průběhy jejího růstu. Pro případ použití kapacitního snímače byla odvozena diferenciální rovnice popisující transformaci primárních parametrů trhliny na měřený elektrický signál a řešena pro každý ze čtyř případů. Teoreticky odvozené průběhy byly porovnány s experimentálně získanými a odtud byly určeny některé primární parametry trhlin.",
 address="Fyzikální ústav Akademie věd České republiky",
 chapter="50785",
 institution="Fyzikální ústav Akademie věd České republiky",
 journal="Jemná mechanika a optika",
 number="6",
 volume="55",
 year="2010",
 month="june",
 pages="171--174",
 publisher="Fyzikální ústav Akademie věd České republiky",
 type="journal article - other"
}