Publication detail

Srovnávací analýza paleolitických bifaciálních artefaktů.

Original Title

Srovnávací analýza paleolitických bifaciálních artefaktů.

Czech Title

Srovnávací analýza paleolitických bifaciálních artefaktů.

Language

cs

Original Abstract

Hrotité bifaciální artefakty jsou typologicky výrazné nástroje, vyskytující se v různých obměnách v průběhu celé starší doby kamenné. Zaměřili jsme se na otázku zda, případně jak a proč, se mění tyto nástroje v průběhu paleolitu. Studovali jsme artefakty v různém časovém horizontu. První výsledky ukázaly značnou variabilitu listovitých hrotů i v rámci jediného souboru. Databáze byla proto rozšířena o další údaje o artefaktech například z Maďarska, Slovenska, Rakouska, Polska nebo Německa. K analýzám byl využit nově vyvinutý software. Jeho podstatou je pořízení digitálních obrazů jednotlivých listovitých hrotů z nárysu a bokorysu. Počítačová aplikace umožnila převést digitální obrazy nástrojů na jejich liniové obrysy, ze kterých mohly být vypočítány definované parametry. Hlavním cílem bylo získat objektivní údaje o tvaru studovaného předmětu, které by bylo možné vyhodnocovat statistickými metodami. Studované nástroje byly v živé kultuře intenzivně využívány. Prostřednictvím trasologických analýz se podařilo stanovit, že szeletienské listovité hroty i micoquienské bifaciální artefakty reprezentují multifunkční nástroje, které ale nebyly výlučně zbraněmi.

Czech abstract

Hrotité bifaciální artefakty jsou typologicky výrazné nástroje, vyskytující se v různých obměnách v průběhu celé starší doby kamenné. Zaměřili jsme se na otázku zda, případně jak a proč, se mění tyto nástroje v průběhu paleolitu. Studovali jsme artefakty v různém časovém horizontu. První výsledky ukázaly značnou variabilitu listovitých hrotů i v rámci jediného souboru. Databáze byla proto rozšířena o další údaje o artefaktech například z Maďarska, Slovenska, Rakouska, Polska nebo Německa. K analýzám byl využit nově vyvinutý software. Jeho podstatou je pořízení digitálních obrazů jednotlivých listovitých hrotů z nárysu a bokorysu. Počítačová aplikace umožnila převést digitální obrazy nástrojů na jejich liniové obrysy, ze kterých mohly být vypočítány definované parametry. Hlavním cílem bylo získat objektivní údaje o tvaru studovaného předmětu, které by bylo možné vyhodnocovat statistickými metodami. Studované nástroje byly v živé kultuře intenzivně využívány. Prostřednictvím trasologických analýz se podařilo stanovit, že szeletienské listovité hroty i micoquienské bifaciální artefakty reprezentují multifunkční nástroje, které ale nebyly výlučně zbraněmi.

BibTex


@article{BUT50730,
  author="Zdeňka {Nerudová} and Petr {Neruda} and Petr {Sadovský}",
  title="Srovnávací analýza paleolitických bifaciálních artefaktů.",
  annote="Hrotité bifaciální artefakty jsou typologicky výrazné nástroje,
vyskytující se v různých obměnách v průběhu celé starší doby
kamenné. Zaměřili jsme se na otázku zda, případně jak a proč, se
mění tyto nástroje v průběhu paleolitu. Studovali jsme artefakty v
různém časovém horizontu. První výsledky ukázaly značnou
variabilitu listovitých hrotů i v rámci jediného souboru. Databáze
byla proto rozšířena o další údaje o artefaktech například z
Maďarska, Slovenska, Rakouska, Polska nebo Německa. K
analýzám byl využit nově vyvinutý software. Jeho podstatou je
pořízení digitálních obrazů jednotlivých listovitých hrotů z nárysu
a bokorysu. Počítačová aplikace umožnila převést digitální obrazy
nástrojů na jejich liniové obrysy, ze kterých mohly být vypočítány
definované parametry. Hlavním cílem bylo získat objektivní údaje
o tvaru studovaného předmětu, které by bylo možné
vyhodnocovat statistickými metodami. Studované nástroje byly v
živé kultuře intenzivně využívány. Prostřednictvím trasologických
analýz se podařilo stanovit, že szeletienské listovité hroty i
micoquienské bifaciální artefakty reprezentují multifunkční
nástroje, které ale nebyly výlučně zbraněmi.",
  chapter="50730",
  number="1",
  volume="102",
  year="2011",
  month="december",
  pages="21--58",
  type="journal article - other"
}