Publication detail

Design of Fully Differential Filters with Basic Active Elements Working in the Current Mode

JEŘÁBEK, J. VRBA, K.

Original Title

Design of Fully Differential Filters with Basic Active Elements Working in the Current Mode

Czech Title

Návrh plně diferenčních filtrů s jednoduchými aktivními prvky v proudovém módu

English Title

Design of Fully Differential Filters with Basic Active Elements Working in the Current Mode

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

Design of fully-differential (F-D) filter working in the current mode is presented in this paper. Simple transformation of the single-ended (S-E) structure to the fully-differential is demonstrated on the structure consisting of four active elements with dual (balanced) outputs. The achieved F-D structure consists of four or even only three F-D active elements. The first type is a Fully-Differential Current Fol-lower (FD-CF) and second is transconductance amplifier (OTA) with multiple current outputs (MOTA). Natural fre-quency can be easily tuned by the transconductance of two MOTA elements. All presented filters are of the Single-Input Multiple-Output (SIMO) type. Simulation results confirmed design correctness.

Czech abstract

Návrh plně diferenčních filtrů (F-D) pracujících v proudovém módu je prezentován v tomto článku. Jednoduchá transformace z nesymetrické (S-E) struktury na plně diferenční struktury je demonstrován na struktuře obsahující čtyři aktivní prvky se symetrickými výstupy. Dosažená F-D struktura obsahuje čtyři nebo dokonce jen tři F-D aktivní prvky. První typ je plně diferenční proudový sledovač (FD-CF) a druhý pak transkonduktanční zesilovač (OTA) s více výstupy (MOTA). Mezní kmitočet může být snadno nastaven transkonduktaní obou MOTA prvků. Všechny prezentované filtry jsou typu SIMO, což znamená jeden vstup - více výstupů. Simulační výsledky potvrdily správnost návrhu.

English abstract

Design of fully-differential (F-D) filter working in the current mode is presented in this paper. Simple transformation of the single-ended (S-E) structure to the fully-differential is demonstrated on the structure consisting of four active elements with dual (balanced) outputs. The achieved F-D structure consists of four or even only three F-D active elements. The first type is a Fully-Differential Current Fol-lower (FD-CF) and second is transconductance amplifier (OTA) with multiple current outputs (MOTA). Natural fre-quency can be easily tuned by the transconductance of two MOTA elements. All presented filters are of the Single-Input Multiple-Output (SIMO) type. Simulation results confirmed design correctness.

Keywords

FD-CF, OTA, current mode, balanced filter, SIMO filter

RIV year

2010

Released

16.11.2010

Pages from

1

Pages to

5

Pages count

5

BibTex


@article{BUT50662,
 author="Jan {Jeřábek} and Kamil {Vrba}",
 title="Design of Fully Differential Filters with Basic Active Elements Working in the Current Mode",
 annote="Design of fully-differential (F-D) filter working in the current mode is presented in this paper. Simple transformation of the single-ended (S-E) structure to the fully-differential is demonstrated on the structure consisting of four active elements with dual (balanced) outputs. The achieved F-D structure consists of four or even only three F-D active elements. The first type is a Fully-Differential Current Fol-lower (FD-CF) and second is transconductance amplifier (OTA) with multiple current outputs (MOTA). Natural fre-quency can be easily tuned by the transconductance of two MOTA elements. All presented filters are of the Single-Input Multiple-Output (SIMO) type. Simulation results confirmed design correctness.",
 chapter="50662",
 journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
 number="87",
 volume="2010",
 year="2010",
 month="november",
 pages="1--5",
 type="journal article"
}