Publication detail

Electronically Tunable Current-Mode KHN Equivalent Frequency Filter Using ECCIIs

KOTON, J. HERENCSÁR, N. VRBA, K.

Original Title

Electronically Tunable Current-Mode KHN Equivalent Frequency Filter Using ECCIIs

Czech Title

Elektronicky laditelný KHN kmitočtový filtr pracující v proudovém módu s ECCII

English Title

Electronically Tunable Current-Mode KHN Equivalent Frequency Filter Using ECCIIs

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

In this paper a multifunction current-mode frequency filter using electronically tunable current conveyors (ECCIIs) is presented. By means of the active elements used, mutually independent control of the quality factor Q and natural frequency w0 is possible and therefore the behavior of the circuit is equivalent to the well known KHN filter. The proposed structure is suitable for cascade connections, since it has one low-impedance input with zero potential and three high impedance outputs with low-, band- and high-pass responses. To verify the behavior of the frequency filter proposed, Spice simulations and, furthermore, experimental measurements were performed.

Czech abstract

V tomto článku je popsán multifunkční kmitočtový filtr využívající elektronicky řiditelné proudové konvejory (ECCII). Pomocí těchto aktivních prvků je možné nezávisle na sobě měnit činitel jakosti Q a charakteristický kmitočet w0. Navržený obvod je vhodný pro řazení do kaskády, protože má jeden nízkoimpedanční vstup s nulovým potenciálem a tři vysokoimpedanční výstupy s kmitočtovými odezvami typu dolní, horní a pásmová propust. Výsledky Spice simulací a experimentální měření potvrzují vlastnosti navrženého obvodu.

English abstract

In this paper a multifunction current-mode frequency filter using electronically tunable current conveyors (ECCIIs) is presented. By means of the active elements used, mutually independent control of the quality factor Q and natural frequency w0 is possible and therefore the behavior of the circuit is equivalent to the well known KHN filter. The proposed structure is suitable for cascade connections, since it has one low-impedance input with zero potential and three high impedance outputs with low-, band- and high-pass responses. To verify the behavior of the frequency filter proposed, Spice simulations and, furthermore, experimental measurements were performed.

Keywords

analog signal processing, frequency filter, current conveyor

RIV year

2010

Released

16.11.2010

Pages from

1

Pages to

6

Pages count

6

BibTex


@article{BUT50630,
 author="Jaroslav {Koton} and Norbert {Herencsár} and Kamil {Vrba}",
 title="Electronically Tunable Current-Mode KHN Equivalent Frequency Filter Using ECCIIs",
 annote="In this paper a multifunction current-mode frequency filter using electronically tunable current conveyors (ECCIIs) is presented. By means of the active elements used, mutually independent control of the quality factor Q and natural frequency w0 is possible and therefore the behavior of the circuit is equivalent to the well known KHN filter. The proposed structure is suitable for cascade connections, since it has one low-impedance input with zero potential and three high impedance outputs with low-, band- and high-pass responses. To verify the behavior of the frequency filter proposed, Spice simulations and, furthermore, experimental measurements were performed.",
 chapter="50630",
 journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
 number="89",
 volume="2010",
 year="2010",
 month="november",
 pages="1--6",
 type="journal article"
}