Publication detail

Rámcová hiearchická klasifikace fonému českého jazyka

PFEIFER, V. BALÍK, M.

Original Title

Rámcová hiearchická klasifikace fonému českého jazyka

Czech Title

Rámcová hiearchická klasifikace fonému českého jazyka

Language

cs

Original Abstract

Tento článek se zabývá rámcovou fonémovou klasifikcí. V článku jsou prezentované dvě odlišné metody (metoda založená na kombinaci Gaussových modelů a metoda založená na aplikaci dílčích lineárních klasifikátorů. Obě navrhované metody jsou navíc doplněny o znalost hiearchické struktury pro danou fonémovou abecedu a je ukázáno, že tento přístup dosahuje lepších výsledků. Článek dále navrhuje efektivní trénovací algoritmus pro lineární klasifikátor dosahující stejných výsledků v mnohem menším čase než standardní rámcový lineární klasifikátor. Všechny navrhované metody jsou vyhodnoceny na dvou řečových databázích ( pro Anglický jazyk je využita databáze TIMIT a pro Český jazyk databáze DBRS.

Czech abstract

Tento článek se zabývá rámcovou fonémovou klasifikcí. V článku jsou prezentované dvě odlišné metody (metoda založená na kombinaci Gaussových modelů a metoda založená na aplikaci dílčích lineárních klasifikátorů. Obě navrhované metody jsou navíc doplněny o znalost hiearchické struktury pro danou fonémovou abecedu a je ukázáno, že tento přístup dosahuje lepších výsledků. Článek dále navrhuje efektivní trénovací algoritmus pro lineární klasifikátor dosahující stejných výsledků v mnohem menším čase než standardní rámcový lineární klasifikátor. Všechny navrhované metody jsou vyhodnoceny na dvou řečových databázích ( pro Anglický jazyk je využita databáze TIMIT a pro Český jazyk databáze DBRS.

Documents

BibTex


@article{BUT50439,
 author="Václav {Pfeifer} and Miroslav {Balík}",
 title="Rámcová hiearchická klasifikace fonému českého jazyka",
 annote="Tento článek se zabývá rámcovou fonémovou klasifikcí. V článku jsou prezentované dvě odlišné metody (metoda založená na kombinaci Gaussových modelů a metoda založená na aplikaci dílčích lineárních klasifikátorů. Obě navrhované metody jsou navíc doplněny o znalost hiearchické struktury pro danou fonémovou
abecedu a je ukázáno, že tento přístup dosahuje lepších výsledků. Článek dále navrhuje efektivní trénovací algoritmus
pro lineární klasifikátor dosahující stejných výsledků v mnohem menším čase než standardní rámcový lineární
klasifikátor. Všechny navrhované metody jsou vyhodnoceny na dvou řečových databázích ( pro Anglický jazyk je využita databáze TIMIT a pro Český jazyk databáze DBRS.",
 address="Elektrorevue",
 chapter="50439",
 institution="Elektrorevue",
 journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
 number="69",
 volume="2010",
 year="2010",
 month="october",
 pages="1--9",
 publisher="Elektrorevue",
 type="journal article - other"
}