Publication detail

Hiearchical frame-based phoneme classification of Czech language

PFEIFER, V. BALÍK, M.

Original Title

Rámcová hiearchická klasifikace fonému českého jazyka

Czech Title

Rámcová hiearchická klasifikace fonému českého jazyka

English Title

Hiearchical frame-based phoneme classification of Czech language

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

Tento článek se zabývá rámcovou fonémovou klasifikcí. V článku jsou prezentované dvě odlišné metody (metoda založená na kombinaci Gaussových modelů a metoda založená na aplikaci dílčích lineárních klasifikátorů. Obě navrhované metody jsou navíc doplněny o znalost hiearchické struktury pro danou fonémovou abecedu a je ukázáno, že tento přístup dosahuje lepších výsledků. Článek dále navrhuje efektivní trénovací algoritmus pro lineární klasifikátor dosahující stejných výsledků v mnohem menším čase než standardní rámcový lineární klasifikátor. Všechny navrhované metody jsou vyhodnoceny na dvou řečových databázích ( pro Anglický jazyk je využita databáze TIMIT a pro Český jazyk databáze DBRS.

Czech abstract

Tento článek se zabývá rámcovou fonémovou klasifikcí. V článku jsou prezentované dvě odlišné metody (metoda založená na kombinaci Gaussových modelů a metoda založená na aplikaci dílčích lineárních klasifikátorů. Obě navrhované metody jsou navíc doplněny o znalost hiearchické struktury pro danou fonémovou abecedu a je ukázáno, že tento přístup dosahuje lepších výsledků. Článek dále navrhuje efektivní trénovací algoritmus pro lineární klasifikátor dosahující stejných výsledků v mnohem menším čase než standardní rámcový lineární klasifikátor. Všechny navrhované metody jsou vyhodnoceny na dvou řečových databázích ( pro Anglický jazyk je využita databáze TIMIT a pro Český jazyk databáze DBRS.

English abstract

This paper deals with the frame-based phoneme classification. The paper presents two different methods. First, methods based on the Combination of Gaussian Mixtures models and second, appliacation of linear hiearchical classifier. Both proposed methods are incorporated with the knowledge of the hiearchical tree root structure for the each language.The paper also propose an efficient training procedure. Both methods are evaluated over the TIMIT and DBRS speech corpus.

Keywords

Phoneme, hiearchical, classifier, linear, database.

RIV year

2010

Released

27.10.2010

Publisher

Elektrorevue

Pages from

1

Pages to

9

Pages count

9

BibTex


@article{BUT50439,
 author="Václav {Pfeifer} and Miroslav {Balík}",
 title="Rámcová hiearchická klasifikace fonému českého jazyka",
 annote="Tento článek se zabývá rámcovou fonémovou klasifikcí. V článku jsou prezentované dvě odlišné metody (metoda založená na kombinaci Gaussových modelů a metoda založená na aplikaci dílčích lineárních klasifikátorů. Obě navrhované metody jsou navíc doplněny o znalost hiearchické struktury pro danou fonémovou
abecedu a je ukázáno, že tento přístup dosahuje lepších výsledků. Článek dále navrhuje efektivní trénovací algoritmus
pro lineární klasifikátor dosahující stejných výsledků v mnohem menším čase než standardní rámcový lineární
klasifikátor. Všechny navrhované metody jsou vyhodnoceny na dvou řečových databázích ( pro Anglický jazyk je využita databáze TIMIT a pro Český jazyk databáze DBRS.",
 address="Elektrorevue",
 chapter="50439",
 institution="Elektrorevue",
 journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
 number="69",
 volume="2010",
 year="2010",
 month="october",
 pages="1--9",
 publisher="Elektrorevue",
 type="journal article"
}