Publication detail

Statistická data o demoličním odpadu se rozcházejí

ŠKOPÁN, M.

Original Title

Statistická data o demoličním odpadu se rozcházejí

Czech Title

Statistická data o demoličním odpadu se rozcházejí

Language

cs

Original Abstract

Pro hodnocení způsobů nakládání se všemi druhy odpadů hrají rozhodující roli kvalitní statistická data, která by měla nezkresleně postihovat danou problematiku. Tento příspěvek se zabývá podrobným rozborem nakládání se stavebními a demoličními odpady v ČR ve srovnání s některými zeměmi EU. Na konkrétních datech je dokumentována nevhodnost a neobjektivnost současného systému vykazování produkce odpadů a způsobů nakládání s nimi.

Czech abstract

Pro hodnocení způsobů nakládání se všemi druhy odpadů hrají rozhodující roli kvalitní statistická data, která by měla nezkresleně postihovat danou problematiku. Tento příspěvek se zabývá podrobným rozborem nakládání se stavebními a demoličními odpady v ČR ve srovnání s některými zeměmi EU. Na konkrétních datech je dokumentována nevhodnost a neobjektivnost současného systému vykazování produkce odpadů a způsobů nakládání s nimi.

Documents

BibTex


@article{BUT50393,
 author="Miroslav {Škopán}",
 title="Statistická data o demoličním odpadu se rozcházejí",
 annote="Pro hodnocení způsobů nakládání se všemi druhy odpadů hrají rozhodující roli kvalitní statistická data, která by měla nezkresleně postihovat danou problematiku. Tento příspěvek se zabývá podrobným rozborem nakládání se stavebními a demoličními odpady v ČR ve srovnání s některými zeměmi EU. Na konkrétních datech je dokumentována nevhodnost a neobjektivnost současného systému vykazování produkce odpadů a způsobů nakládání s nimi.",
 address="ECONOMIA a.s.",
 chapter="50393",
 institution="ECONOMIA a.s.",
 journal="Odpady",
 number="7-8",
 volume="2009",
 year="2009",
 month="august",
 pages="9--10",
 publisher="ECONOMIA a.s.",
 type="journal article - other"
}