Publication detail

Využití principu zachování energie při matematickém modelování elektrických obvodů

Original Title

Využití principu zachování energie při matematickém modelování elektrických obvodů

Czech Title

Využití principu zachování energie při matematickém modelování elektrických obvodů

Language

cs

Original Abstract

Článek je věnován dvěma metodám modelování elektrických obvodů, založeným na využití všeobecně platného principu zachování energie. Prezentované metody jsou použitelné k odvození m,atematických modelů elektrických obvodů, pro něž platí Kirchhoffovy zákony. Praktické použití obou metod je ilustrováno na jednoduchém obvodu RLC a na obvodu regulovaného spínaného stejnosměrného měniče typu SEPIC.

Czech abstract

Článek je věnován dvěma metodám modelování elektrických obvodů, založeným na využití všeobecně platného principu zachování energie. Prezentované metody jsou použitelné k odvození m,atematických modelů elektrických obvodů, pro něž platí Kirchhoffovy zákony. Praktické použití obou metod je ilustrováno na jednoduchém obvodu RLC a na obvodu regulovaného spínaného stejnosměrného měniče typu SEPIC.

BibTex


@article{BUT50354,
 author="Jaroslav {Kalous} and Dalibor {Biolek}",
 title="Využití principu zachování energie při matematickém modelování elektrických obvodů",
 annote="Článek je věnován dvěma metodám modelování elektrických obvodů, založeným na využití všeobecně platného principu zachování energie. Prezentované metody jsou použitelné k odvození m,atematických modelů elektrických obvodů, pro něž platí Kirchhoffovy zákony. Praktické použití obou metod je ilustrováno na jednoduchém obvodu RLC a na obvodu regulovaného spínaného stejnosměrného měniče typu SEPIC.",
 address="IEEE",
 chapter="50354",
 institution="IEEE",
 journal="Slaboproudý obzor",
 number="4",
 volume="66",
 year="2010",
 month="december",
 pages="P1--P7",
 publisher="IEEE",
 type="journal article - other"
}