Publication detail

Aproximace fraktálních dvojpólů v kmitočtové oblasti

PETRŽELA, J. SLEZÁK, J.

Original Title

Aproximace fraktálních dvojpólů v kmitočtové oblasti

Czech Title

Aproximace fraktálních dvojpólů v kmitočtové oblasti

Language

cs

Original Abstract

V článku je rozebrán koncept fraktálních dvojpólových obvodových prvků, tedy prvků charakteristických neceločíselnou dimenzí v Laplaceově transformaci. Detailně je specifikováno chování jednotlivých prvků v kmitočtové oblasti, a to včetně přesného odvození jejich aproximací racionální lomenou funkcí. Dílčí již dříve publikované výsledky jsou upřesněny a doplněny obvodovými realizacemi odvozených aproximací. Na závěr je naznačena možnost využití fraktálních akumulačních prvků k zobecnění syntézy pasivních elektronických obvodů.

Czech abstract

V článku je rozebrán koncept fraktálních dvojpólových obvodových prvků, tedy prvků charakteristických neceločíselnou dimenzí v Laplaceově transformaci. Detailně je specifikováno chování jednotlivých prvků v kmitočtové oblasti, a to včetně přesného odvození jejich aproximací racionální lomenou funkcí. Dílčí již dříve publikované výsledky jsou upřesněny a doplněny obvodovými realizacemi odvozených aproximací. Na závěr je naznačena možnost využití fraktálních akumulačních prvků k zobecnění syntézy pasivních elektronických obvodů.

Documents

BibTex


@article{BUT50318,
 author="Jiří {Petržela} and Josef {Slezák}",
 title="Aproximace fraktálních dvojpólů v kmitočtové oblasti",
 annote="V článku je rozebrán koncept fraktálních dvojpólových obvodových prvků, tedy prvků charakteristických neceločíselnou dimenzí v Laplaceově transformaci. Detailně je specifikováno chování jednotlivých prvků v kmitočtové oblasti, a to včetně přesného odvození jejich aproximací racionální lomenou funkcí. Dílčí již dříve publikované výsledky jsou upřesněny a doplněny obvodovými realizacemi odvozených aproximací. Na závěr je naznačena možnost využití fraktálních akumulačních prvků k zobecnění syntézy pasivních elektronických obvodů.",
 chapter="50318",
 journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
 number="1",
 volume="11",
 year="2010",
 month="november",
 pages="1--7",
 type="journal article - other"
}