Publication detail

Posouzení efektivity navržených záchytných průlehů

SOBOTKOVÁ, V., DUMBROVSKÝ, M., CHLUBNA, L.

Original Title

Posouzení efektivity navržených záchytných průlehů

Czech Title

Posouzení efektivity navržených záchytných průlehů

Language

cs

Original Abstract

Řešenou lokalitou bylo vybráno povodí Hostišovského potoka. Modelová lokalita leží přímo nad obcí Lhotka. Cílem práce bylo stanovení několika různých variant návrhů liniového protierozního opatření tak, aby bylo možné stanovit efektivitu jeho návrhu a efektivitu jeho účinnosti. V každé variantě byl hodnocen vliv protierozního opatření na změny hodnot ztráty půdy a poměru odnosu půdy v dané lokalitě. Ze získaných hodnot bylo stanoveno procento snížení kapacity koryta toku. Bylo navrženo 15 variant umístění protierozního opatření v závislosti na změně délky a podélného sklonu osy protierozního průlehu. Dále byla v každé variantě návrhu protierozního opatření stanovena realizační cena, cena na jeho každoroční údržbu a cena odtěžení sedimentovaného materiálu z vodního toku.

Czech abstract

Řešenou lokalitou bylo vybráno povodí Hostišovského potoka. Modelová lokalita leží přímo nad obcí Lhotka. Cílem práce bylo stanovení několika různých variant návrhů liniového protierozního opatření tak, aby bylo možné stanovit efektivitu jeho návrhu a efektivitu jeho účinnosti. V každé variantě byl hodnocen vliv protierozního opatření na změny hodnot ztráty půdy a poměru odnosu půdy v dané lokalitě. Ze získaných hodnot bylo stanoveno procento snížení kapacity koryta toku. Bylo navrženo 15 variant umístění protierozního opatření v závislosti na změně délky a podélného sklonu osy protierozního průlehu. Dále byla v každé variantě návrhu protierozního opatření stanovena realizační cena, cena na jeho každoroční údržbu a cena odtěžení sedimentovaného materiálu z vodního toku.

Documents

BibTex


@article{BUT50136,
 author="Veronika {Sobotková} and Miroslav {Dumbrovský} and Libor {Chlubna}",
 title="Posouzení efektivity navržených záchytných průlehů",
 annote="Řešenou lokalitou bylo vybráno povodí Hostišovského potoka. Modelová lokalita leží přímo nad obcí Lhotka. Cílem práce bylo stanovení několika různých variant návrhů liniového protierozního opatření tak, aby bylo možné stanovit efektivitu jeho návrhu a efektivitu jeho účinnosti. V každé variantě byl hodnocen vliv protierozního opatření na změny hodnot ztráty půdy a poměru odnosu půdy v dané lokalitě. Ze získaných hodnot bylo stanoveno procento snížení kapacity koryta toku. Bylo navrženo 15 variant umístění protierozního opatření v závislosti na změně délky a podélného sklonu osy protierozního průlehu. Dále byla v každé variantě návrhu protierozního opatření stanovena realizační cena, cena na jeho každoroční údržbu a cena odtěžení sedimentovaného materiálu z vodního toku.",
 address="VŠTE",
 chapter="50136",
 institution="VŠTE",
 journal="Littera Scripta",
 number="1-2",
 volume="3",
 year="2010",
 month="december",
 pages="296--307",
 publisher="VŠTE",
 type="journal article - other"
}