Publication detail

Efektivní detekce významných bodů částí obličeje

PŘINOSIL, J. MÍČA, I.

Original Title

Efektivní detekce významných bodů částí obličeje

Czech Title

Efektivní detekce významných bodů částí obličeje

Language

cs

Original Abstract

Tento článek se zabývá návrhem efektivního algoritmu detek-ce významných bodů vybraných částí obličeje. Vlastní algoritmus vychází z metody aktivních modelů tvaru ASM, kdy je jeden komplexní model tvaru rozdělen na několik dílčích modelů tvaru odpovídajících jednotlivým částím obličeje. To vede vyšší výpočetní rychlosti a díky tomu mohou být použity přesnější deskriptory pro detekci významných bodů. Navržený algoritmus je v závěru porovnán se standardní technikou ASM.

Czech abstract

Tento článek se zabývá návrhem efektivního algoritmu detek-ce významných bodů vybraných částí obličeje. Vlastní algoritmus vychází z metody aktivních modelů tvaru ASM, kdy je jeden komplexní model tvaru rozdělen na několik dílčích modelů tvaru odpovídajících jednotlivým částím obličeje. To vede vyšší výpočetní rychlosti a díky tomu mohou být použity přesnější deskriptory pro detekci významných bodů. Navržený algoritmus je v závěru porovnán se standardní technikou ASM.

Documents

BibTex


@article{BUT50096,
 author="Jiří {Přinosil} and Ivan {Míča}",
 title="Efektivní detekce významných bodů částí obličeje",
 annote="Tento článek se zabývá návrhem efektivního algoritmu detek-ce významných bodů vybraných částí obličeje. Vlastní algoritmus vychází z metody aktivních modelů tvaru ASM, kdy je jeden komplexní model tvaru rozdělen na několik dílčích modelů tvaru odpovídajících jednotlivým částím obličeje. To vede vyšší výpočetní rychlosti a díky tomu mohou být použity přesnější deskriptory pro detekci významných bodů. Navržený algoritmus je v závěru porovnán se standardní technikou ASM.",
 chapter="50096",
 journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
 number="57",
 volume="2010",
 year="2010",
 month="october",
 pages="1--5",
 type="journal article - other"
}