Publication detail

Effective facial points detection

PŘINOSIL, J. MÍČA, I.

Original Title

Efektivní detekce významných bodů částí obličeje

Czech Title

Efektivní detekce významných bodů částí obličeje

English Title

Effective facial points detection

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

Tento článek se zabývá návrhem efektivního algoritmu detek-ce významných bodů vybraných částí obličeje. Vlastní algoritmus vychází z metody aktivních modelů tvaru ASM, kdy je jeden komplexní model tvaru rozdělen na několik dílčích modelů tvaru odpovídajících jednotlivým částím obličeje. To vede vyšší výpočetní rychlosti a díky tomu mohou být použity přesnější deskriptory pro detekci významných bodů. Navržený algoritmus je v závěru porovnán se standardní technikou ASM.

Czech abstract

Tento článek se zabývá návrhem efektivního algoritmu detek-ce významných bodů vybraných částí obličeje. Vlastní algoritmus vychází z metody aktivních modelů tvaru ASM, kdy je jeden komplexní model tvaru rozdělen na několik dílčích modelů tvaru odpovídajících jednotlivým částím obličeje. To vede vyšší výpočetní rychlosti a díky tomu mohou být použity přesnější deskriptory pro detekci významných bodů. Navržený algoritmus je v závěru porovnán se standardní technikou ASM.

English abstract

This paper deals with proposal of effective algorithm for facial keypoints detection. The algorithm utilizes Active Shape Models ASM technique, where single complex model is splitted onto several partial models corresponding to particular facial features. This leads to higher computational speed and more complex keypoints descriptors can be used for accuracy enhancement. The proposed is compared with standard ASM technique in the conclusion.

Keywords

Face detection, active shape model, partial model

RIV year

2010

Released

14.10.2010

Pages from

1

Pages to

5

Pages count

5

BibTex


@article{BUT50096,
 author="Jiří {Přinosil} and Ivan {Míča}",
 title="Efektivní detekce významných bodů částí obličeje",
 annote="Tento článek se zabývá návrhem efektivního algoritmu detek-ce významných bodů vybraných částí obličeje. Vlastní algoritmus vychází z metody aktivních modelů tvaru ASM, kdy je jeden komplexní model tvaru rozdělen na několik dílčích modelů tvaru odpovídajících jednotlivým částím obličeje. To vede vyšší výpočetní rychlosti a díky tomu mohou být použity přesnější deskriptory pro detekci významných bodů. Navržený algoritmus je v závěru porovnán se standardní technikou ASM.",
 chapter="50096",
 journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
 number="57",
 volume="2010",
 year="2010",
 month="october",
 pages="1--5",
 type="journal article"
}