Publication detail

Secured Communication Chain Serving for Secure Access to Information Sources

DOLEŽEL, R. HUMPOLÍK, J. JELÍNEK, M. JIRKOVSKÁ, Š. LÚDIK, M.

Original Title

Zabezpečený komunikační řetězec sloužící pro bezpečný přístup k informačním zdrojům

Czech Title

Zabezpečený komunikační řetězec sloužící pro bezpečný přístup k informačním zdrojům

English Title

Secured Communication Chain Serving for Secure Access to Information Sources

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

Článek popisuje možnosti bezpečného přístupu k informačním zdrojům prostřednictvím současných komunikačních technologií. Součástí je také popis koncové aplikace jako zdroje informací. U popisovaných technologií je proveden rozbor z bezpečnostního hlediska a zároveň je brán ohled na dostupnost a rozšiřitelnost mezi uživateli. Stěžejní částí je výběr vhodných technologií, který se snaží tyto technologie spojit za účelem zabezpečení celého komunikačního řetězce. Výstupem jsou bezpečnostní zásady a doporučení pro vybudování zabezpečené infrastruktury. V článku jsou obsaženy poznatky, k nimž dospěli studenti při vypracovávání závěrečných prací pod vedením hlavního autora tohoto článku.

Czech abstract

Článek popisuje možnosti bezpečného přístupu k informačním zdrojům prostřednictvím současných komunikačních technologií. Součástí je také popis koncové aplikace jako zdroje informací. U popisovaných technologií je proveden rozbor z bezpečnostního hlediska a zároveň je brán ohled na dostupnost a rozšiřitelnost mezi uživateli. Stěžejní částí je výběr vhodných technologií, který se snaží tyto technologie spojit za účelem zabezpečení celého komunikačního řetězce. Výstupem jsou bezpečnostní zásady a doporučení pro vybudování zabezpečené infrastruktury. V článku jsou obsaženy poznatky, k nimž dospěli studenti při vypracovávání závěrečných prací pod vedením hlavního autora tohoto článku.

English abstract

The paper describes possibilities of secured access to information sources by recent communication technologies. The end application as information source is also described. Technologies are investigated from the security point of view and wide spread usage among users is also stated. The main part is selection of suitable technologies. Purpose of selection is security of the whole communication chain. Security advice and recommendations for security infrastructure building are output of the paper. The paper involves some parts of works which were done by students under supervision of the main author of this paper.

Keywords

benchmarks, GSM, HTTPS, information system, IPSec, Kerberos, security, SSH, SSL, UMTS, web-based attacks, WEP, Wi-Fi, WPA with PSK authentication

RIV year

2010

Released

13.12.2010

Pages from

1

Pages to

7

Pages count

7

BibTex


@article{BUT50042,
 author="Radek {Doležel} and Jan {Humpolík} and Martin {Jelínek} and Šárka {Jirkovská} and Michal {Lúdik}",
 title="Zabezpečený komunikační řetězec sloužící pro bezpečný přístup k informačním zdrojům",
 annote="Článek popisuje možnosti bezpečného přístupu k informačním zdrojům prostřednictvím současných komunikačních technologií. Součástí je také popis koncové aplikace jako zdroje informací. U popisovaných technologií je proveden rozbor z bezpečnostního hlediska a zároveň je brán ohled na dostupnost a rozšiřitelnost mezi uživateli. Stěžejní částí je výběr vhodných technologií, který se snaží tyto technologie spojit za účelem zabezpečení celého komunikačního řetězce. Výstupem jsou bezpečnostní zásady a doporučení pro vybudování zabezpečené infrastruktury. V článku jsou obsaženy poznatky, k nimž dospěli studenti při vypracovávání závěrečných prací pod vedením hlavního autora tohoto článku.",
 chapter="50042",
 journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
 number="118",
 volume="2010",
 year="2010",
 month="december",
 pages="1--7",
 type="journal article"
}