Publication detail

Střídavá magnetická pole pro biomedicínské experimenty

Original Title

Střídavá magnetická pole pro biomedicínské experimenty

Czech Title

Střídavá magnetická pole pro biomedicínské experimenty

Language

cs

Original Abstract

Zařízení popsané v tomto článku bylo vyvinuto pro potře-by biomedicínského výzkumu. Podstatou experimentů je zkoumání vlivu střídavého magnetického pole na buněčné kultury pěstované v živném roztoku. Z požadavků biologického experimentu plyne, že zařízení musí být schopno generovat střídavé magnetické pole s amplitudou řádově 1mT, o kmitočtu asi 100 až 150 kHz a navíc ve volném prostoru o objemu alespoň 1 litr. Pokud možno, magnetické pole by mělo být v daném objemu prostorově homogenní.

Czech abstract

Zařízení popsané v tomto článku bylo vyvinuto pro potře-by biomedicínského výzkumu. Podstatou experimentů je zkoumání vlivu střídavého magnetického pole na buněčné kultury pěstované v živném roztoku. Z požadavků biologického experimentu plyne, že zařízení musí být schopno generovat střídavé magnetické pole s amplitudou řádově 1mT, o kmitočtu asi 100 až 150 kHz a navíc ve volném prostoru o objemu alespoň 1 litr. Pokud možno, magnetické pole by mělo být v daném objemu prostorově homogenní.

BibTex


@article{BUT50022,
 author="Jan {Otýpka} and Miroslav {Patočka} and Radoslav {Cipín}",
 title="Střídavá magnetická pole pro biomedicínské experimenty",
 annote="Zařízení popsané v tomto článku bylo vyvinuto pro potře-by biomedicínského výzkumu. Podstatou experimentů je zkoumání vlivu střídavého magnetického pole na buněčné kultury pěstované v živném roztoku. Z požadavků biologického experimentu plyne, že zařízení musí být schopno generovat střídavé magnetické pole s amplitudou řádově 1mT, o kmitočtu asi 100 až 150 kHz a navíc ve volném prostoru o objemu alespoň 1 litr. Pokud možno, magnetické pole by mělo být v daném objemu prostorově homogenní.",
 chapter="50022",
 journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
 number="17",
 volume="2011",
 year="2011",
 month="may",
 pages="1--5",
 type="journal article - other"
}