Publication detail

Technika dynamického modelování s využitím Laguerrových polynomů

MACHO, T.

Original Title

Technika dynamického modelování s využitím Laguerrových polynomů

Czech Title

Technika dynamického modelování s využitím Laguerrových polynomů

Language

cs

Original Abstract

Článek popisuje moderní techniku modelování dynamických systémů (DMT). Přenosová funkce systému je vyjádřena v rovině Laplaceovy transformace pomocí součtu váhovaných obrazů Laguerrových funcí.

Czech abstract

Článek popisuje moderní techniku modelování dynamických systémů (DMT). Přenosová funkce systému je vyjádřena v rovině Laplaceovy transformace pomocí součtu váhovaných obrazů Laguerrových funcí.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT4994,
 author="Tomáš {Macho}",
 title="Technika dynamického modelování s využitím Laguerrových polynomů",
 annote="Článek popisuje moderní techniku modelování dynamických systémů (DMT). Přenosová funkce systému je vyjádřena v rovině Laplaceovy transformace pomocí součtu váhovaných obrazů Laguerrových funcí.
",
 address="Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni",
 booktitle="Elektrotechnika a informatika 2002",
 chapter="4994",
 institution="Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni",
 year="2002",
 month="october",
 pages="172",
 publisher="Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni",
 type="conference paper"
}