Publication detail

Návrh postupů stanovení efektivnosti biotechnických protierozních opatření

ŠTĚPÁNKOVÁ, P. CHLUBNA, L. DRBAL, K. SOBOTKOVÁ, V. DUMBROVSKÝ, M.

Original Title

Návrh postupů stanovení efektivnosti biotechnických protierozních opatření

Czech Title

Návrh postupů stanovení efektivnosti biotechnických protierozních opatření

Language

cs

Original Abstract

Tento příspěvek prezentuje výsledky dílčího úkolu: Stanovení efektivity a účelnosti protipovodňových přírodě blízkých opatření řešeného v rámci projektu Identifikace antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblastech povodí Moravy a Dyje v letech 2007 až 2010. Cílem tohoto úkolu bylo navrhnout a prověřit postupy posouzení efektivnosti vybraného prvku systému protierozních opatření. K řešení byl zvolen záchytný průleh (typ biotechnického opatření), na kterém byly připraveny a vyzkoušeny přístupy stanovení hlavních komponent tvořících celkové náklady, tj. vstupní údaj pro vlastní analýzy nákladů a užitků hodnoceného opatření.

Czech abstract

Tento příspěvek prezentuje výsledky dílčího úkolu: Stanovení efektivity a účelnosti protipovodňových přírodě blízkých opatření řešeného v rámci projektu Identifikace antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblastech povodí Moravy a Dyje v letech 2007 až 2010. Cílem tohoto úkolu bylo navrhnout a prověřit postupy posouzení efektivnosti vybraného prvku systému protierozních opatření. K řešení byl zvolen záchytný průleh (typ biotechnického opatření), na kterém byly připraveny a vyzkoušeny přístupy stanovení hlavních komponent tvořících celkové náklady, tj. vstupní údaj pro vlastní analýzy nákladů a užitků hodnoceného opatření.

Documents

BibTex


@article{BUT49929,
 author="Miroslav {Dumbrovský} and Veronika {Sobotková} and Libor {Chlubna} and Karel {Drbal}",
 title="Návrh postupů stanovení efektivnosti biotechnických protierozních opatření",
 annote="Tento příspěvek prezentuje výsledky dílčího úkolu: Stanovení efektivity a účelnosti
protipovodňových přírodě blízkých opatření řešeného v rámci projektu Identifikace
antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblastech
povodí Moravy a Dyje v letech 2007 až 2010.
Cílem tohoto úkolu bylo navrhnout a prověřit postupy posouzení efektivnosti vybraného
prvku systému protierozních opatření. K řešení byl zvolen záchytný průleh (typ
biotechnického opatření), na kterém byly připraveny a vyzkoušeny přístupy stanovení
hlavních komponent tvořících celkové náklady, tj. vstupní údaj pro vlastní analýzy
nákladů a užitků hodnoceného opatření.",
 address="VUV T.G.M., v.v.i.",
 chapter="49929",
 institution="VUV T.G.M., v.v.i.",
 journal="Vodohospodářské technicko-ekonomické informace",
 number="1",
 volume="53",
 year="2011",
 month="january",
 pages="22--24",
 publisher="VUV T.G.M., v.v.i.",
 type="journal article - other"
}