Publication detail

Digital Audio Effects for Surround Sound

SCHIMMEL, J. TRZOS, M.

Original Title

Digitální zvukové efekty pro Surround Sound

Czech Title

Digitální zvukové efekty pro Surround Sound

English Title

Digital Audio Effects for Surround Sound

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

Tento článek popisuje současný stav vývoje systémů Surround Sound a zabývá se metodikou modifikace několika typů jednokanálových algoritmů zvukových efektů pro tyto systémy. Detailněji popisuje návrh algoritmu ambisonického polohování a možnosti implementace zvukových efektů pro Surround Sound pro systémy zpracování zvukových signálů v reálném čase.

Czech abstract

Tento článek popisuje současný stav vývoje systémů Surround Sound a zabývá se metodikou modifikace několika typů jednokanálových algoritmů zvukových efektů pro tyto systémy. Detailněji popisuje návrh algoritmu ambisonického polohování a možnosti implementace zvukových efektů pro Surround Sound pro systémy zpracování zvukových signálů v reálném čase.

English abstract

This paper describes state-of-the-art in evolution of Surround Sound and deals with methods of modification of several types of monophonic audio effects for these systems. It describes in details design of algorithm of ambisonic panner and possibilities of implementation of Surround Sound audio effects for real=time audio processing systems.

Keywords

audio effects, surround sound

RIV year

2010

Released

20.01.2010

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

10

Pages count

10

URL

BibTex


@article{BUT49867,
 author="Jiří {Schimmel} and Michal {Trzos}",
 title="Digitální zvukové efekty pro Surround Sound",
 annote="Tento článek popisuje současný stav vývoje systémů Surround Sound a zabývá se metodikou modifikace několika typů jednokanálových algoritmů zvukových efektů pro tyto systémy. Detailněji popisuje návrh algoritmu ambisonického polohování a možnosti implementace zvukových efektů pro Surround Sound pro systémy zpracování zvukových signálů v reálném čase.",
 chapter="49867",
 journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
 number="2",
 volume="2010",
 year="2010",
 month="january",
 pages="1--10",
 type="journal article"
}