Publication detail

Localization based on RSSI method.

NAGY, Ľ. KARÁSEK, J. VYCHODIL, P. HOLEŠINSKÝ, P.

Original Title

Lokalizácia senzorov založená na RSSI.

Czech Title

Lokalizace založená na základě RSSI.

English Title

Localization based on RSSI method.

Type

journal article

Language

sk

Original Abstract

Článok sa zaoberá lokalizáciou a meraním vzdialeností v experimentálnej sieti tvorenej SPOT (Small Programmable Object Technology) uzlami od firmy SUN Microsystems. Navrhované riešenie je založené na algoritme triangulácie s meraním vzdialeností na základe úrovne RSSI (Received Signal Strength Indication) signálu. Na konci článku sú zná-zornené namerané charakteristiky a presnosť nameranej a skutočnej vzdialenosti.

Czech abstract

Článek se zaobírá měřením vzdáleností v experimentální síti tvořené SPOT (Small Programmable Object Technology) uzly. Navrhované řešení je založeno na metodě RSSI (Received Signal Strength Indication) signálu. Na konci článku jsou znázorněny naměřené charakteristiky a přesnost naměřené a skutečné vzdálenosti.

English abstract

The paper presents the distance measurement in the experimental SUN SPOT (Small Programmable Object Technology) network. The proposed system is based on the RSSI (Received Signal Strength Indication) method. Finally, the figures of measured and computed distance are shown.

Keywords

localization, triatelateration, RSSI, WSN, SUN SPOT, J2SE, J2ME

RIV year

2010

Released

31.08.2010

Publisher

Vysoké učení technické v Brně

Location

Internetový časopis elektrorevue.cz

Pages from

1

Pages to

6

Pages count

6

BibTex


@article{BUT49779,
 author="Ľuboš {Nagy} and Jan {Karásek} and Petr {Vychodil} and Pavel {Holešinský}",
 title="Lokalizácia senzorov založená na RSSI.",
 annote="Článok sa zaoberá lokalizáciou a meraním vzdialeností v experimentálnej sieti tvorenej SPOT (Small Programmable Object Technology) uzlami od firmy SUN Microsystems. Navrhované riešenie je založené na algoritme triangulácie s meraním vzdialeností na základe úrovne RSSI (Received Signal Strength Indication) signálu. Na konci článku sú zná-zornené namerané charakteristiky a presnosť nameranej a skutočnej vzdialenosti.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 chapter="49779",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
 number="55",
 volume="2010",
 year="2010",
 month="august",
 pages="1--6",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="journal article"
}