Publication detail

Lokalizácia senzorov založená na RSSI.

NAGY, Ľ. KARÁSEK, J. VYCHODIL, P. HOLEŠINSKÝ, P.

Original Title

Lokalizácia senzorov založená na RSSI.

Language

sk

Original Abstract

Článok sa zaoberá lokalizáciou a meraním vzdialeností v experimentálnej sieti tvorenej SPOT (Small Programmable Object Technology) uzlami od firmy SUN Microsystems. Navrhované riešenie je založené na algoritme triangulácie s meraním vzdialeností na základe úrovne RSSI (Received Signal Strength Indication) signálu. Na konci článku sú zná-zornené namerané charakteristiky a presnosť nameranej a skutočnej vzdialenosti.

Documents

BibTex


@article{BUT49779,
 author="Ľuboš {Nagy} and Jan {Karásek} and Petr {Vychodil} and Pavel {Holešinský}",
 title="Lokalizácia senzorov založená na RSSI.",
 annote="Článok sa zaoberá lokalizáciou a meraním vzdialeností v experimentálnej sieti tvorenej SPOT (Small Programmable Object Technology) uzlami od firmy SUN Microsystems. Navrhované riešenie je založené na algoritme triangulácie s meraním vzdialeností na základe úrovne RSSI (Received Signal Strength Indication) signálu. Na konci článku sú zná-zornené namerané charakteristiky a presnosť nameranej a skutočnej vzdialenosti.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 chapter="49779",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
 number="55",
 volume="2010",
 year="2010",
 month="august",
 pages="1--6",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="journal article - other"
}