Publication detail

Construction of MD5 hash and collision of two files with the same hash

KARÁSEK, J.

Original Title

Konstrukce hashovací funkce MD5 a kolize dvou souborů se stejným hashem

Czech Title

Konstrukce hashovací funkce MD5 a kolize dvou souborů se stejným hashem

English Title

Construction of MD5 hash and collision of two files with the same hash

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

Hashovací funkce patří mezi prvky moderní kryptografie. Jejich úkolem je převést vstupní data na unikátní posloupnost pevné délky. V tomto článku je nastíněna problematika návrhu moderních hashovacích funkcí, mezi které patří mimo jiné i hashovací funkce MD5. Na této funkci bude ukázáno, jak funkce konkrétně pracuje, a protože již byla tato funkce prolomena, bude následně popsána i její slabina, která umožňuje útočníkovi vytvořit dva různé programy se stejným hashem.

Czech abstract

Hashovací funkce patří mezi prvky moderní kryptografie. Jejich úkolem je převést vstupní data na unikátní posloupnost pevné délky. V tomto článku je nastíněna problematika návrhu moderních hashovacích funkcí, mezi které patří mimo jiné i hashovací funkce MD5. Na této funkci bude ukázáno, jak funkce konkrétně pracuje, a protože již byla tato funkce prolomena, bude následně popsána i její slabina, která umožňuje útočníkovi vytvořit dva různé programy se stejným hashem.

English abstract

Hash function is the element of modern cryptography. The task of hash function is to convert input data of variable length to a unique sequence of fixed length. The problem of design of MD5 hash function is shown in this article. The article also indicates how particular function works and because this function have already been breached it is described the weak point of this function. The weakness allows to attacker to create two different programs with the same hash and this will be practicaly demonstrated.

Keywords

MD5, hash, collisions

RIV year

2010

Released

31.08.2010

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

6

Pages count

6

BibTex


@article{BUT49759,
 author="Jan {Karásek}",
 title="Konstrukce hashovací funkce MD5 a kolize dvou souborů se stejným hashem",
 annote="Hashovací funkce patří mezi prvky moderní kryptografie. Jejich úkolem je převést vstupní data na unikátní posloupnost pevné délky. V tomto článku je nastíněna problematika návrhu moderních hashovacích funkcí, mezi které patří mimo jiné i hashovací funkce MD5. Na této funkci bude ukázáno, jak funkce konkrétně pracuje, a protože již byla tato funkce prolomena, bude následně popsána i její slabina, která umožňuje útočníkovi vytvořit dva různé programy se stejným hashem.",
 chapter="49759",
 journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
 number="50",
 volume="2010",
 year="2010",
 month="august",
 pages="1--6",
 type="journal article"
}