Publication detail

Using Parallel Signal Processing in Real-Time Audio Matrix Systems

SCHIMMEL, J.

Original Title

Using Parallel Signal Processing in Real-Time Audio Matrix Systems

Czech Title

Využití paralelního zpracování signálů ve zvukových maticových systémech pracujících v reálném čase

English Title

Using Parallel Signal Processing in Real-Time Audio Matrix Systems

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

The paper deals with design and performance analysis of algorithms that utilize parallel signal-processing methods and SIMD technology for multiply-and-add algorithm for digital audio signal processing. This algorithm is used for summing the gained input signals on output buses in applications for distributing, mixing, effect-processing, and switching multi-format digital audio signal in an audio signal network on desktop processors platforms. The subjective evaluation of latency caused by principle of the real-time digital audio processing is also studied in the paper Results of an analysis of speed-up and real-time performance of several summing algorithms are presented in the paper as well as subjective evaluation of the latency depending on the audio buffer size.

Czech abstract

Článek se zabývá návrhem a analýzou výkonu algoritmů, které používají metody paralelního zpracování signálů a technologii SIMD pro implemntaci algoritmu multiply-and-add číslicového zpracování zvukových signálů. Tento algorimus je použit pro sečtení zesílených vstupních signálů na výstupních sběrnicích v aplikacích pro distribuci,mixáž, efektové zpracování a směrování multiformátových digitáílních zvukových signálů v propojovacích sítích zvukových signálů na platformě osobních počítačů. V článku je také proveden rozbor subjektivního hodnocení dopravního zpoždění způsobeného principem digitálního zpracování zvukových signálů v reálném čase. V článku jsou prezentovány výsledky analýzy zrychlení několika algoritmů multiply-and-add, jejich výkon při zpracování signálu v reálném čase a subjektivní hodnocení dopravního zpoždění v závislosti na velikosti vyrovnávací paměti zvukových vzorků.

English abstract

The paper deals with design and performance analysis of algorithms that utilize parallel signal-processing methods and SIMD technology for multiply-and-add algorithm for digital audio signal processing. This algorithm is used for summing the gained input signals on output buses in applications for distributing, mixing, effect-processing, and switching multi-format digital audio signal in an audio signal network on desktop processors platforms. The subjective evaluation of latency caused by principle of the real-time digital audio processing is also studied in the paper Results of an analysis of speed-up and real-time performance of several summing algorithms are presented in the paper as well as subjective evaluation of the latency depending on the audio buffer size.

Keywords

Parallel processing, Parallel algorithms, Audio systems, Optimization methods, SIMD, Digital audio processing

RIV year

2010

Released

01.02.2010

Pages from

174

Pages to

183

Pages count

3

URL

BibTex


@article{BUT49742,
 author="Jiří {Schimmel}",
 title="Using Parallel Signal Processing in Real-Time Audio Matrix Systems",
 annote="The paper deals with design and performance analysis of algorithms that utilize parallel signal-processing methods and SIMD technology for multiply-and-add algorithm for digital audio signal processing. This algorithm is used for summing the gained input signals on output buses in applications for distributing, mixing, effect-processing, and switching multi-format digital audio signal in an audio signal network on desktop processors platforms. The subjective evaluation of latency caused by principle of the real-time digital audio processing is also studied in the paper Results of an analysis of speed-up and real-time performance of several summing algorithms are presented in the paper as well as subjective evaluation of the latency depending on the audio buffer size.",
 chapter="49742",
 journal="WSEAS Transactions on Computers",
 number="2",
 volume="9",
 year="2010",
 month="february",
 pages="174--183",
 type="journal article"
}