Publication detail

Optimalizace příčkových filtrů s OTA zesilovači

Original Title

Optimalizace příčkových filtrů s OTA zesilovači

Czech Title

Optimalizace příčkových filtrů s OTA zesilovači

Language

cs

Original Abstract

V článku je popsána metoda návrhu a optimalizace aktivních filtrů, v nichž plovoucí induktory jsou simulovány operačními transkonduktančními zesilovači (OTA - Operational Transconductance Amplifier). Je popsána problematika optimalizace dynamického rozsahu z hlediska napěťových a proudových limitů zesilovačů OTA. Metoda je ilustrována na příkladu videofiltru s extrémními požadavky na kmitočtovou závislost skupinového zpoždění.

Czech abstract

V článku je popsána metoda návrhu a optimalizace aktivních filtrů, v nichž plovoucí induktory jsou simulovány operačními transkonduktančními zesilovači (OTA - Operational Transconductance Amplifier). Je popsána problematika optimalizace dynamického rozsahu z hlediska napěťových a proudových limitů zesilovačů OTA. Metoda je ilustrována na příkladu videofiltru s extrémními požadavky na kmitočtovou závislost skupinového zpoždění.

BibTex


@article{BUT49683,
 author="Viera {Biolková} and Dalibor {Biolek} and Josef {Bajer} and Jiří {Vávra} and Mahmoud {Shaktour}",
 title="Optimalizace příčkových filtrů s OTA zesilovači",
 annote="V článku je popsána metoda návrhu a optimalizace aktivních filtrů, v nichž plovoucí induktory jsou simulovány operačními transkonduktančními zesilovači (OTA - Operational Transconductance Amplifier). Je popsána problematika optimalizace dynamického rozsahu z hlediska napěťových a proudových limitů zesilovačů OTA. Metoda je ilustrována na příkladu videofiltru s extrémními požadavky na kmitočtovou závislost skupinového zpoždění.",
 address="IEEE",
 chapter="49683",
 institution="IEEE",
 journal="Slaboproudý obzor",
 number="3",
 volume="65",
 year="2009",
 month="april",
 pages="1--4",
 publisher="IEEE",
 type="journal article - other"
}