Publication detail

Podlahové vytápění versus tepelné mosty

ŠIKULA, O. PLÁŠEK, J.

Original Title

Podlahové vytápění versus tepelné mosty

Czech Title

Podlahové vytápění versus tepelné mosty

Language

cs

Original Abstract

Návrh podlahového vytápění je z podstaty věci úzce spjat s řešením stavebně-konstrukčních detailů. Cílem tohoto řešení je eliminace nejvýraznějších úniků tepla z vytápěného prostoru, které jsou nazývány tepelnými vazbami, či mosty. Pro zhodnocení velikosti tepelných mostů je dnes možno využít výpočetní techniky k modelování dvourozměrného teplotního pole, čímž lze podrobně posoudit vzájemné návaznosti jednotlivých konstrukcí pro obecné okrajové podmínky. Příspěvek poukazuje na vliv podlahového vytápění na zvýšení tepelných mostů a tuto skutečnost dokumentuje na vybraném stavebně- konstrukčním detailu.

Czech abstract

Návrh podlahového vytápění je z podstaty věci úzce spjat s řešením stavebně-konstrukčních detailů. Cílem tohoto řešení je eliminace nejvýraznějších úniků tepla z vytápěného prostoru, které jsou nazývány tepelnými vazbami, či mosty. Pro zhodnocení velikosti tepelných mostů je dnes možno využít výpočetní techniky k modelování dvourozměrného teplotního pole, čímž lze podrobně posoudit vzájemné návaznosti jednotlivých konstrukcí pro obecné okrajové podmínky. Příspěvek poukazuje na vliv podlahového vytápění na zvýšení tepelných mostů a tuto skutečnost dokumentuje na vybraném stavebně- konstrukčním detailu.

Documents

BibTex


@article{BUT49669,
 author="Ondřej {Šikula} and Josef {Plášek}",
 title="Podlahové vytápění versus tepelné mosty",
 annote="Návrh podlahového vytápění je z podstaty věci úzce spjat s řešením stavebně-konstrukčních detailů. Cílem tohoto řešení je eliminace nejvýraznějších úniků tepla z vytápěného prostoru, které jsou nazývány tepelnými vazbami, či mosty. Pro zhodnocení velikosti tepelných mostů je dnes možno využít výpočetní techniky k modelování dvourozměrného teplotního pole, čímž lze podrobně posoudit vzájemné návaznosti jednotlivých konstrukcí pro obecné okrajové podmínky. Příspěvek poukazuje na vliv podlahového vytápění na zvýšení tepelných mostů a tuto skutečnost dokumentuje na vybraném stavebně-
konstrukčním detailu.",
 address="Technické vydavatelství Praha spol. s r.o.",
 chapter="49669",
 institution="Technické vydavatelství Praha spol. s r.o.",
 number="8",
 volume="2009",
 year="2009",
 month="december",
 pages="38--41",
 publisher="Technické vydavatelství Praha spol. s r.o.",
 type="journal article - other"
}