Publication detail

Fully-differential universal and adjustable filter with current active elements

JEŘÁBEK, J. ŠOTNER, R. VRBA, K. KOUDAR, I.

Original Title

Plně diferenční univerzální a řiditelný filtr s proudovými aktivními prvky

Czech Title

Plně diferenční univerzální a řiditelný filtr s proudovými aktivními prvky

English Title

Fully-differential universal and adjustable filter with current active elements

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

V tomto článku se pojednává o novém plně diferenčním digitálně řiditelném proudovém zesilovači (DACA = Digitally Adjustable Current Amplifier) a jeho možné aplikaci při návrhu plně diferenčních filtrů pracujících v proudovém módu. Jsou prezentovány základní vlastnosti nového prvku a jednoduchý model vhodný pro AC simulace. Prezentovaný filtr byl odvozen z nesymetrické předlohy a je univerzální, což umožňuje realizaci různých typů filtru bez změny obvodového uspořádání. Díky vhodně umístěným prvkům DACA je i snadno řiditelný a přeladitelný. Vlastnosti filtru byly ověřeny simulacemi, jejichž výsledky jsou součástí článku.

Czech abstract

V tomto článku se pojednává o novém plně diferenčním digitálně řiditelném proudovém zesilovači (DACA = Digitally Adjustable Current Amplifier) a jeho možné aplikaci při návrhu plně diferenčních filtrů pracujících v proudovém módu. Jsou prezentovány základní vlastnosti nového prvku a jednoduchý model vhodný pro AC simulace. Prezentovaný filtr byl odvozen z nesymetrické předlohy a je univerzální, což umožňuje realizaci různých typů filtru bez změny obvodového uspořádání. Díky vhodně umístěným prvkům DACA je i snadno řiditelný a přeladitelný. Vlastnosti filtru byly ověřeny simulacemi, jejichž výsledky jsou součástí článku.

English abstract

A novel fully-differential (F-D) digitally adjustable current amplifier referred to as Digitally Adjustable Current Amplifier (DACA) and its application to the design of F-D filter working in the current mode are presented in this paper. The basic features of DACA and a simple model suitable for AC simulation are shown. The filter was designed by the transformation of the single-ended (S-E) structure and is universal, which means that it operates as any type of filter, without any change to the structure. The parameters of the filter can be easily tuned thanks to properly placed DACA elements. Simulation results are included in the paper.

Keywords

Current follower, current amplifier, DACA, FD-CF, MO-CF, adjustable filter, fully-differential filter, current mode

RIV year

2010

Released

15.02.2010

Pages from

1

Pages to

6

Pages count

6

BibTex


@article{BUT49613,
 author="Jan {Jeřábek} and Roman {Šotner} and Kamil {Vrba} and Ivan {Koudar}",
 title="Plně diferenční univerzální a řiditelný filtr s proudovými aktivními prvky",
 annote="V tomto článku se pojednává o novém plně diferenčním digitálně řiditelném proudovém zesilovači (DACA = Digitally Adjustable Current Amplifier) a jeho možné aplikaci při návrhu plně diferenčních filtrů pracujících v proudovém módu. Jsou prezentovány základní vlastnosti nového prvku a jednoduchý model vhodný pro AC simulace. Prezentovaný filtr byl odvozen z nesymetrické předlohy a je univerzální, což umožňuje realizaci různých typů filtru bez změny obvodového uspořádání. Díky vhodně umístěným prvkům DACA je i snadno řiditelný a přeladitelný. Vlastnosti filtru byly ověřeny simulacemi, jejichž výsledky jsou součástí článku.",
 chapter="49613",
 journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
 number="7",
 volume="2010",
 year="2010",
 month="february",
 pages="1--6",
 type="journal article"
}