Publication detail

Kruhová základová deska - část 2, Statistická analýza interakce desky s podložím

BUČEK, J. RUSINA, R. NĚMEC, I. NOVÁK, D. TEPLÝ, B.

Original Title

Kruhová základová deska - část 2, Statistická analýza interakce desky s podložím

Czech Title

Kruhová základová deska - část 2, Statistická analýza interakce desky s podložím

Language

cs

Original Abstract

V článku jsou porovnány výsledky deterministického a stochastického výpočtu interakce konkrétní kruhové základové desky s podlažím v lokalitě Klobouky u Brna. Variabilita vstupních dat výpočetního modelu byla omezena na náhodnost geomechanický veličin. Výsledky ukázaly výrazný vliv proměnlivosti podloží na deformace a dimenzační momenty v desce.

Czech abstract

V článku jsou porovnány výsledky deterministického a stochastického výpočtu interakce konkrétní kruhové základové desky s podlažím v lokalitě Klobouky u Brna. Variabilita vstupních dat výpočetního modelu byla omezena na náhodnost geomechanický veličin. Výsledky ukázaly výrazný vliv proměnlivosti podloží na deformace a dimenzační momenty v desce.

Documents

BibTex


@article{BUT49567,
 author="Jiří {Buček} and Radoslav {Rusina} and Ivan {Němec} and Drahomír {Novák} and Břetislav {Teplý}",
 title="Kruhová základová deska - část 2, Statistická analýza interakce desky s podložím",
 annote="V článku jsou porovnány výsledky deterministického a stochastického výpočtu interakce konkrétní kruhové základové desky s podlažím v lokalitě Klobouky u Brna. Variabilita vstupních dat výpočetního modelu byla omezena na náhodnost geomechanický veličin. Výsledky ukázaly výrazný vliv proměnlivosti podloží na deformace a dimenzační momenty v desce.",
 address="Geotechnika",
 chapter="49567",
 institution="Geotechnika",
 journal="Geotechnika",
 number="3",
 volume="10",
 year="2008",
 month="december",
 pages="14--18",
 publisher="Geotechnika",
 type="journal article - other"
}