Publication detail

Využití měření CU charakteristik pro určení geometrie a polohy pn přechodů křemíkových solárních článků

MACKŮ, R. KOKTAVÝ, P.

Original Title

Využití měření CU charakteristik pro určení geometrie a polohy pn přechodů křemíkových solárních článků

Czech Title

Využití měření CU charakteristik pro určení geometrie a polohy pn přechodů křemíkových solárních článků

Language

cs

Original Abstract

Ve článku je stručně rozebrána problematika určení přesné polohy n+p přechodu solárních článků. Posouzení umístění přechodu může mít zásadní význam na interpretaci některých měřených charakteristik s projevy nestandardního chování, které může být důsledkem redukce popřípadě rozšiřování plochy pn přechodu. Pro analýzu byla zvolena metoda založená na simulaci difúzního procesu a koncentračního profilu emitoru. Výsledkem simulace je návrh umístění přechodu, který ukazuje, že k zásadnímu ovlivňování plochy přechodu nedochází.

Czech abstract

Ve článku je stručně rozebrána problematika určení přesné polohy n+p přechodu solárních článků. Posouzení umístění přechodu může mít zásadní význam na interpretaci některých měřených charakteristik s projevy nestandardního chování, které může být důsledkem redukce popřípadě rozšiřování plochy pn přechodu. Pro analýzu byla zvolena metoda založená na simulaci difúzního procesu a koncentračního profilu emitoru. Výsledkem simulace je návrh umístění přechodu, který ukazuje, že k zásadnímu ovlivňování plochy přechodu nedochází.

Documents

BibTex


@article{BUT49296,
 author="Robert {Macků} and Pavel {Koktavý}",
 title="Využití měření CU charakteristik pro určení geometrie a polohy pn přechodů křemíkových solárních článků",
 annote="Ve článku je stručně rozebrána problematika určení přesné polohy n+p přechodu solárních článků. Posouzení umístění přechodu může mít zásadní význam na interpretaci některých měřených charakteristik s projevy nestandardního chování, které může být důsledkem redukce popřípadě rozšiřování plochy pn přechodu. Pro analýzu byla zvolena metoda založená na simulaci difúzního procesu a koncentračního profilu emitoru. Výsledkem simulace je návrh umístění přechodu, který ukazuje, že k zásadnímu ovlivňování plochy přechodu nedochází.",
 address="Fyzikální ústav Akademie věd České Republiky",
 chapter="49296",
 institution="Fyzikální ústav Akademie věd České Republiky",
 journal="Jemná mechanika a optika",
 number="10",
 volume="2009",
 year="2009",
 month="october",
 pages="291--293",
 publisher="Fyzikální ústav Akademie věd České Republiky",
 type="journal article - other"
}