Publication detail

Problematika transformace signálů elektromagnetické a akustické emise do frekvenční oblasti

Original Title

Problematika transformace signálů elektromagnetické a akustické emise do frekvenční oblasti

Czech Title

Problematika transformace signálů elektromagnetické a akustické emise do frekvenční oblasti

Language

cs

Original Abstract

Aplikace mechanické zátěže na elektricky nevodivé pevné látky má za následek vznik mikrotrhlin uvnitř zatěžovaných materiálů. Vznik těchto trhlin je doprovázen generováním signálů elektromagnetické (EME) a akustické (AE) emise. Pomocí vhodně navržené měřicí aparatury lze tyto signály snímat a poté dále zpracovávat. Takto získané signály se dají rozdělit podle tvaru časového průběhu signálu EME do několika specifických skupin. Jedna z těchto skupin je charakteristická tlumeným kvaziharmonickým průběhem signálu EME, kdy stěny trhliny konají po jejich rozevření právě tento typ tlumeného pohybu. Je tedy možné provést spektrální analýzu těchto signálů, což může přinést další důležité informace o tvorbě trhliny a jejím časovém vývoji. Tento článek se zabývá problematikou související se spektrální analýzou těchto náhodných nestacionárních signálů a předkládá také metodiku, navrženou právě pro tuto specifickou skupinu signálů.

Czech abstract

Aplikace mechanické zátěže na elektricky nevodivé pevné látky má za následek vznik mikrotrhlin uvnitř zatěžovaných materiálů. Vznik těchto trhlin je doprovázen generováním signálů elektromagnetické (EME) a akustické (AE) emise. Pomocí vhodně navržené měřicí aparatury lze tyto signály snímat a poté dále zpracovávat. Takto získané signály se dají rozdělit podle tvaru časového průběhu signálu EME do několika specifických skupin. Jedna z těchto skupin je charakteristická tlumeným kvaziharmonickým průběhem signálu EME, kdy stěny trhliny konají po jejich rozevření právě tento typ tlumeného pohybu. Je tedy možné provést spektrální analýzu těchto signálů, což může přinést další důležité informace o tvorbě trhliny a jejím časovém vývoji. Tento článek se zabývá problematikou související se spektrální analýzou těchto náhodných nestacionárních signálů a předkládá také metodiku, navrženou právě pro tuto specifickou skupinu signálů.

BibTex


@article{BUT49222,
 author="Tomáš {Trčka} and Pavel {Koktavý}",
 title="Problematika transformace signálů elektromagnetické a akustické emise do frekvenční oblasti",
 annote="Aplikace mechanické zátěže na elektricky nevodivé pevné látky má za následek vznik mikrotrhlin uvnitř zatěžovaných materiálů. Vznik těchto trhlin je doprovázen generováním signálů elektromagnetické (EME) a akustické (AE) emise. Pomocí vhodně navržené měřicí aparatury lze tyto signály snímat a poté dále zpracovávat. Takto získané signály se dají rozdělit podle tvaru časového průběhu signálu EME do několika specifických skupin. Jedna z těchto skupin je charakteristická tlumeným kvaziharmonickým průběhem signálu EME, kdy stěny trhliny konají po jejich rozevření právě tento typ tlumeného pohybu. Je tedy možné provést spektrální analýzu těchto signálů, což může přinést další důležité informace o tvorbě trhliny a jejím časovém vývoji. Tento článek se zabývá problematikou související se spektrální analýzou těchto náhodných nestacionárních signálů a předkládá také metodiku, navrženou právě pro tuto specifickou skupinu signálů.",
 address="Fyzikální ústav Akademie věd České republiky",
 chapter="49222",
 institution="Fyzikální ústav Akademie věd České republiky",
 journal="Jemná mechanika a optika",
 number="2",
 volume="55",
 year="2010",
 month="february",
 pages="57--59",
 publisher="Fyzikální ústav Akademie věd České republiky",
 type="journal article"
}