Publication detail

Measurement of Optical Access Networks

TEJKAL, V. FILKA, M. REICHERT, P. ŠPORIK, J.

Original Title

Měření pasivních optických sítí

Czech Title

Měření pasivních optických sítí

English Title

Measurement of Optical Access Networks

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

Článek je zaměřen na problematiku měření v optických přístupových sítích. Cílem bude poukázat na nutnost měření přenosových parametrů nejen po kompletní instalaci, ale již během výstavby. Nejprve bude uveden přehled měřících metod používaných v praxi. Zabývat se budeme především možnostmi měření v sítích s optickými odbočnicemi. Na závěr budou uvedeny praktické ukázky laboratorního měření na pasivní optické síti.

Czech abstract

Článek je zaměřen na problematiku měření v optických přístupových sítích. Cílem bude poukázat na nutnost měření přenosových parametrů nejen po kompletní instalaci, ale již během výstavby. Nejprve bude uveden přehled měřících metod používaných v praxi. Zabývat se budeme především možnostmi měření v sítích s optickými odbočnicemi. Na závěr budou uvedeny praktické ukázky laboratorního měření na pasivní optické síti.

English abstract

This paper is focused on measurements in optical access networks. The aim will be to highlight the need for measurements of transmission parameters not only after a full installation, but during construction of networks. First, we recapitulate the measurement methods used in practice. We mainly deal with the measurement possibilities in networks with optical splitters. At the conclusion, there will be given practical demonstrations of laboratory measurements on passive optical networks

Keywords

Measurement, Transmission method, Reflectometry method, Optical network

RIV year

2010

Released

04.03.2010

Pages from

1

Pages to

6

Pages count

6

BibTex


@article{BUT49149,
 author="Vladimír {Tejkal} and Miloslav {Filka} and Pavel {Reichert} and Jan {Šporik}",
 title="Měření pasivních optických sítí",
 annote="Článek je zaměřen na problematiku měření v optických přístupových sítích. Cílem bude poukázat na nutnost měření přenosových parametrů nejen po kompletní instalaci, ale již během výstavby. Nejprve bude uveden přehled měřících metod používaných v praxi. Zabývat se budeme především možnostmi měření v sítích s optickými odbočnicemi. Na závěr budou uvedeny praktické ukázky laboratorního měření na pasivní optické síti.",
 chapter="49149",
 journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
 number="16",
 volume="2010",
 year="2010",
 month="march",
 pages="1--6",
 type="journal article"
}