Publication detail

Power Line Modelling II - Simulation of sample network

MLÝNEK, P. KOUTNÝ, M. MIŠUREC, J.

Original Title

Modelování silnoproudých vedení II - simulace ukázkové sítě

Czech Title

Modelování silnoproudých vedení II - simulace ukázkové sítě

English Title

Power Line Modelling II - Simulation of sample network

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá modelováním ukázkové topologie distribuční sítě pomocí dvou metod a sestavením výsledného modelu silnoproudé sítě pro simulaci datové komunikace.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá modelováním ukázkové topologie distribuční sítě pomocí dvou metod a sestavením výsledného modelu silnoproudé sítě pro simulaci datové komunikace.

English abstract

The article is focused on modelling of the sample network distribution topology thanks two methods and assembling of the resulting power line model for data transfer simulation.

Keywords

transfer function, simulation, two-port network, multipath enviroment

RIV year

2010

Released

22.07.2010

Pages from

1

Pages to

6

Pages count

6

BibTex


@article{BUT48711,
 author="Petr {Mlýnek} and Martin {Koutný} and Jiří {Mišurec}",
 title="Modelování silnoproudých vedení II - simulace ukázkové sítě",
 annote="Příspěvek se zabývá modelováním ukázkové topologie distribuční sítě pomocí dvou metod a sestavením výsledného modelu silnoproudé sítě pro simulaci datové komunikace.",
 chapter="48711",
 journal="Access Server",
 number="7",
 volume="2010",
 year="2010",
 month="july",
 pages="1--6",
 type="journal article"
}