Publication detail

Simulace přechodných jevů na vícevodičových přenosových vedeních metodou stavových proměnných

Original Title

Simulace přechodných jevů na vícevodičových přenosových vedeních metodou stavových proměnných

Czech Title

Simulace přechodných jevů na vícevodičových přenosových vedeních metodou stavových proměnných

Language

cs

Original Abstract

Práce se zabývá metodou simulace přechodných jevů na vícevodičových přenosových vedeních (VPV) modelovaných pomocí kaskády zobecněných PI článků. V modelu lze snadno respektovat různorodé nehomogenity vedení, lze jej napájet v libovolném uzlu, bez obtíží je rovněž možné uvažovat nenulové počáteční podmínky na vedení. V práci je rozpracována jak metoda přímého řešení v časové oblasti, vyhodnocením maticového konvolučního integrálu, tak i metoda aplikace Laplaceovy transformace, vycházeje přitom z metody stavových proměnných. Všechny výpočty byly realizovány v jazyku Matlab.

Czech abstract

Práce se zabývá metodou simulace přechodných jevů na vícevodičových přenosových vedeních (VPV) modelovaných pomocí kaskády zobecněných PI článků. V modelu lze snadno respektovat různorodé nehomogenity vedení, lze jej napájet v libovolném uzlu, bez obtíží je rovněž možné uvažovat nenulové počáteční podmínky na vedení. V práci je rozpracována jak metoda přímého řešení v časové oblasti, vyhodnocením maticového konvolučního integrálu, tak i metoda aplikace Laplaceovy transformace, vycházeje přitom z metody stavových proměnných. Všechny výpočty byly realizovány v jazyku Matlab.

BibTex


@article{BUT48231,
 author="Lubomír {Brančík}",
 title="Simulace přechodných jevů na vícevodičových přenosových vedeních metodou stavových proměnných",
 annote="Práce se zabývá metodou simulace přechodných jevů na vícevodičových přenosových vedeních (VPV) modelovaných pomocí kaskády zobecněných PI článků. V modelu lze snadno respektovat různorodé nehomogenity vedení, lze jej napájet v libovolném uzlu, bez obtíží je rovněž možné uvažovat nenulové počáteční podmínky na vedení. V práci je rozpracována jak metoda přímého řešení v časové oblasti, vyhodnocením maticového konvolučního integrálu, tak i metoda aplikace Laplaceovy transformace, vycházeje přitom z metody stavových proměnných. Všechny výpočty byly realizovány v jazyku Matlab.",
 address="Československá sekce IEEE",
 chapter="48231",
 institution="Československá sekce IEEE",
 journal="Slaboproudý obzor",
 number="1",
 volume="2009",
 year="2009",
 month="june",
 pages="1--4",
 publisher="Československá sekce IEEE",
 type="journal article - other"
}