Publication detail

Automatická verifikace programů s dynamickými datovými strukturami

VOJNAR, T. ČEŠKA, M. ROGALEWICZ, A. ERLEBACH, P. HOLÍK, L. BOUAJJANI, A. HABERMEHL, P. TOUILI, T. MORO, P.

Original Title

Automatická verifikace programů s dynamickými datovými strukturami

Czech Title

Automatická verifikace programů s dynamickými datovými strukturami

Language

cs

Original Abstract

Článek představuje základní téma, koncepci a výsledky úspěšné mezinárodní výzkumné skupiny zabývající se verifikací programů s dynamickými datovými strukturami.

Czech abstract

Článek představuje základní téma, koncepci a výsledky úspěšné mezinárodní výzkumné skupiny zabývající se verifikací programů s dynamickými datovými strukturami.

Documents

BibTex


@article{BUT48141,
 author="Tomáš {Vojnar} and Milan {Češka} and Adam {Rogalewicz} and Pavel {Erlebach} and Lukáš {Holík} and Ahmed {Bouajjani} and Peter {Habermehl} and Tayssir {Touili} and Pierre {Moro}",
 title="Automatická verifikace programů s dynamickými datovými strukturami",
 annote="Článek představuje základní téma, koncepci a výsledky úspěšné mezinárodní
výzkumné skupiny zabývající se verifikací programů s dynamickými datovými
strukturami.",
 address="NEUVEDEN",
 chapter="48141",
 edition="NEUVEDEN",
 howpublished="print",
 institution="NEUVEDEN",
 journal="Inovační podnikání & transfer technologií",
 number="1",
 volume="2008",
 year="2008",
 month="march",
 pages="21--22",
 publisher="NEUVEDEN",
 type="journal article - other"
}